Chậu rửa lavabo chân đứng giá tốt

 • Chậu chân đứng:Chậu rửa chân dài cotto C012/C412
  Chậu rửa chân dài cotto C012/C412
  Liên hệ
  Chậu rửa chân dài cotto C012/C412
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: C012/C412
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa chân dài cotto C012/C412
  + Mầu sắc: kem
  + Kích thước: 560 x 500 x 820 mm
  + Chống bám bẩn, tiết kiệm nước, dễ dàng vệ sinh
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0717-WT/ 0075-WT
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0717-WT/ 0075-WT
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0717-WT/ 0075-WT
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0717-WT/ 0075-WT
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0717-WT/ 0075-WT
  + Kích thước: 650 mm
  + Hãng sản xuất: American Standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F622/ F721
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F622/ F721
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F622/ F721
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WP-F622/ F721
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F622/ F721
  + Kích thước: 600 mm
  + Hãng sản xuất: American Standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0955-WT/ 0765-WT
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0955-WT/ 0765-WT
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0955-WT/ 0765-WT
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0955-WT/ 0765-WT
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0955-WT/ 0765-WT
  + Kích thước: 535 mm
  + Hãng sản xuất: American Standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F550/ 0742-WT
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F550/ 0742-WT
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F550/ 0742-WT
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WP-F550/ 0742-WT
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo chân dài American Standard WP-F550/ 0742-WT
  + Kích thước: 550 mm
  + Hãng sản xuất: American Standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0552-WT-0742-WT
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0552-WT-0742-WT
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0552-WT-0742-WT
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0552-WT/ 0742-WT
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0552-WT-0742-WT
  + Kích thước: 550 mm
  + Hãng sản xuất: American Standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0553-WT/ 0742-WT
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0553-WT/ 0742-WT
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0553-WT/ 0742-WT
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0553-WT/ 0742-WT
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0553-WT/ 0742-WT
  + Kích thước: 550 mm
  + Hãng sản xuất: American Standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo chân dài American Standard VF-0800/ VF-0901
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard VF-0800/ VF-0901
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo chân dài American Standard VF-0800/ VF-0901
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: VF-0800/ VF-0901
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo chân dài American Standard VF-0800/ VF-0901
  + Kích thước: 545 mm
  + Hãng sản xuất: American Standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2140
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 3.8 L
  + Kích thước: 405 x 405 x 185 mm
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2155
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 5.0 L
  + Kích thước: 550 x 455 x 190 mm
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2155
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 5.0 L
  + Kích thước: 550 x 455 x 190 mm
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2220
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 6.0 L
  + Kích thước: 550 x 460 x 200 mm
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2230
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 7.5 L
  + Kích thước: 585 x 480 x 215 mm
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2360
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 7 L
  + Kích thước: 610 x 505 x 215 mm
 • Chậu chân đứng:Chậu giặt Caesar SS558
  Chậu giặt Caesar SS558
  Liên hệ
  Chậu giặt Caesar SS558
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SS558
  + Tên sản phẩm: Chậu giặt Caesar SS558
  + Màu sắc: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Kích thước: 530 x 430 x 305mm
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  + Mã số sản phẩm: L2155
  + Hãng sản xuất: Caesar
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Quy cách sản phẩm
  + Mã số: L2155
  + Kiểu lỗ: D; S
  + Màu sắc: Bone Ivory (BI); Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 5 litre
  + Kích thước: 550 x 455 x 190
 • Chậu chân đứng:Chậu lavabo chân dài inax GL-285V & L-288VD
  Chậu lavabo chân dài inax GL-285V & L-288VD
  Liên hệ
  Chậu lavabo chân dài inax GL-285V & L-288VD
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu lavabo chân dài inax GL-285V & L-288VD
  + Kích thước 497x426x770 mm
  + Chất liệu sứ cao cấp
  + Phủ men bóng, hạn chế vi khuẩn
  + Bao gồm: Chậu lavabo và chân chậu
  + Chậu 1 lỗ (VFC) = Ф 36
  + Chậu 3 lỗ (VEC) = Ф 3
  + Công nghệ chống khuẩn Hyper Kilamic
  + Công nghệ PROGUARD ngăn nước không dính vào bề mặt
  + Chống hình thành các vết ố do cặn khoáng
  + Ngăn ngừa vi khuẩn phát triển
  + Hãng sản xuất: INAX
  + Công nghệ: Nhật Bản
  + Sản xuất tại: Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa chân dài inax GL-298V&L-298VD
  Chậu rửa chân dài inax GL-298V&L-298VD
  Liên hệ
  Chậu rửa chân dài inax GL-298V&L-298VD
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo chân dài inax GL-298V&L-298VD
  + Kích thước 615x453x776 mm
  + Chất liệu sứ cao cấp
  + Phủ men bóng, hạn chế vi khuẩn
  + Chậu 1 lỗ (VFC) = Ф 36
  + Chậu 3 lỗ (VEC) = Ф 30
  + Bao gồm: Chậu lavabo và chân chậu
  + Công nghệ chống khuẩn Hyper Kilamic
  + Công nghệ PROGUARD ngăn nước không dính vào bề mặt
  + Chống hình thành các vết ố do cặn khoáng
  + Ngăn ngừa vi khuẩn phát triển
  + Hãng sản xuất: INAX
  + Công nghệ: Nhật Bản
  + Sản xuất tại: Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu lavabo chân dài inax L-282V & L-284VD
  Chậu lavabo chân dài inax L-282V & L-284VD
  Liên hệ
  Chậu lavabo chân dài inax L-282V & L-284VD
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu lavabo chân dài inax L-282V & L-284VD
  + Kích thước 400x410x825 mm
  + Chất liệu sứ cao cấp
  + Phủ men bóng, hạn chế vi khuẩn
  + Bao gồm: Chậu lavabo và chân chậu
  + Hãng sản xuất: INAX
  + Công nghệ: Nhật Bản
  + Sản xuất tại: Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu lavabo chân dài inax L-284V & L-284VD
  Chậu lavabo chân dài inax L-284V & L-284VD
  Liên hệ
  Chậu lavabo chân dài inax L-284V & L-284VD
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu lavabo chân dài inax L-284V & L-284VD
  + Kích thước 495x425x825 mm
  + Chậu 1 lỗ (VFC) = Ф 36
  + Chậu 3 lỗ (VEC) = Ф 3
  + Chất liệu sứ cao cấp
  + Phủ men bóng, hạn chế vi khuẩn
  + Bao gồm: Chậu lavabo và chân chậu
  + Hãng sản xuất: INAX
  + Công nghệ: Nhật Bản
  + Sản xuất tại: Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu lavabo chân dài inax L-285V & L-288VD
  Chậu lavabo chân dài inax L-285V & L-288VD
  Liên hệ
  Chậu lavabo chân dài inax L-285V & L-288VD
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu lavabo chân dài inax L-285V & L-288VD
  + Kích thước 497x426x770 mm
  + Chất liệu sứ cao cấp
  + Phủ men bóng, hạn chế vi khuẩn
  + Bao gồm: Chậu lavabo và chân chậu
  + Chậu 1 lỗ (VFC) = Ф 36
  + Chậu 3 lỗ (VEC) = Ф 3
  + Hãng sản xuất: INAX
  + Công nghệ: Nhật Bản
  + Sản xuất tại: Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu lavabo chân dài inax L-288V & L-288VD
  Chậu lavabo chân dài inax L-288V & L-288VD
  Liên hệ
  Chậu lavabo chân dài inax L-288V & L-288VD
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu lavabo chân dài inax L-288V & L-288VD
  + Kích thước 570x452x810 mm
  + Chất liệu sứ cao cấp
  + Phủ men bóng, hạn chế vi khuẩn
  + Bao gồm: Chậu lavabo và chân chậu
  + Chậu 1 lỗ (VFC) = Ф 36
  + Chậu 3 lỗ (VEC) = Ф 3
  + Hãng sản xuất: INAX
  + Công nghệ: Nhật Bản
  + Sản xuất tại: Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  + Chậu chân dài
  + Kích thước: 600x485x860 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
  + Thiết kế sang trọng phù hợp với bộ sưu tập Willow
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Thái Lan
 • Chậu chân đứng:Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  Liên hệ
  Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  + Chậu dịch vụ
  + Kích thước 560 x 456 mm
  + Thiết kế hiện đại, sang trọng
  + Thiết kế độ rộng, sâu phù hợp
  + Chậu chân dài dễ dàng sử dụng
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa chân dài TOTO LPT236C
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT236C
  Liên hệ
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT236C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LPT236C
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa (lavabo) chân dài
  + Kích thước 530x465 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Lòng chậu sâu, rộng rãi giúp thoải mái khi sử dụng
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa chân dài TOTO LPT239C
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT239C
  Liên hệ
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT239C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LPT239C
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa (lavabo) chân dài
  + Kích thước 580x500 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Tính năng:
  + Lòng chậu sâu, rộng rãi giúp thoải mái khi sử dụng
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa chân dài TOTO LPT947C
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT947C
  Liên hệ
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT947C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LPT947C
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa (lavabo) chân dài
  + Kích thước 600x500 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Lòng chậu sâu, rộng rãi giúp thoải mái khi sử dụng
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa chân dài TOTO LPT767C
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT767C
  Liên hệ
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT767C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LPT767C
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa (lavabo) chân dài
  + Kích thước 510x515 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Công nghệ CeFiONtect giúp bề mặt chậu rửa siêu nhẵn, hạn chế tối đa các vết bẩn, vi khuẩn
  + Lòng chậu sâu, rộng rãi giúp thoải mái khi sử dụng
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa chân dài TOTO LPT766C
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT766C
  Liên hệ
  Chậu rửa chân dài TOTO LPT766C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LPT766C
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa (lavabo) chân dài
  + Kích thước 510x520 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Tính năng:
  + Công nghệ CeFiONtect giúp bề mặt chậu rửa siêu nhẵn, hạn chế tối đa các vết bẩn, vi khuẩn
  + Lòng chậu sâu, rộng rãi giúp thoải mái khi sử dụng
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo American VF-0969/VF-0901
  Chậu rửa lavabo American VF-0969/VF-0901
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo American VF-0969/VF-0901
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo chân dài American Standard VF-0969/VF-0901
  + Màu sắc: Trắng
  + Tráng men công nghệ cao
  + Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng...
  + Chất liệu sứ siêu bền
  + Kích thước: 600mm
  + Hãng sản xuất: American standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
  + Sản xuất tại: VIỆT NAM
 • Chậu chân đứng:Chậu treo tường American 0956-WT/0775-WT
  Chậu treo tường American 0956-WT/0775-WT
  Liên hệ
  Chậu treo tường American 0956-WT/0775-WT
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo chân dài American Standard 0504W-WT
  + Màu sắc: Trắng
  + Tráng men công nghệ cao
  + Chống bám bẩn, lau rửa dễ dàng...
  + Chất liệu sứ siêu bền
  + Kích thước: 700 mm
  + Hãng sản xuất: American standard
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
  + Sản phẩm nhập khẩu, vui lòng liên hệ để biết thời gian giao hàng
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo COTTO C01467/C4116
  Chậu rửa lavabo COTTO C01467/C4116
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo COTTO C01467/C4116
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo COTTO C01467/C4116
  + Kích thước: 800 x 610 x 850mm
  + Loại chậu rửa lavabo chân dài
  + Màu sắc: Trắng
  + Trọng lượng: 31kg
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo C0285/C4285
  Chậu rửa lavabo C0285/C4285
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo C0285/C4285
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo COTTO C0285/C4285
  + Kích thước: 500 x 500 x 850mm
  + Loại chậu rửa lavabo chân dài
  + Màu sắc: Trắng
  + Trọng lượng: 20kg
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo C014/C411
  Chậu rửa lavabo C014/C411
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo C014/C411
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo COTTO C014/C411
  + Kích thước: 550 x 440 x 850mm
  + Loại chậu rửa lavabo chân dài
  + Màu sắc: Trắng
  + Trọng lượng: 21kg
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo COTTO C0237/C411
  Chậu rửa lavabo COTTO C0237/C411
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo COTTO C0237/C411
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo COTTO C0237/C411
  + Kích thước: 550 x 440 x 850mm
  + Loại chậu rửa lavabo chân dài.
  + Màu sắc: Trắng
  + Trọng lượng: 21kg
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo COTTO C0107/C411
  Chậu rửa lavabo COTTO C0107/C411
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo COTTO C0107/C411
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo COTTO C0107/C411
  + Kích thước: 600 x 500 x 850mm
  + Loại chậu rửa lavabo chân dài
  + Màu sắc: Trắng
  + Trọng lượng: 27kg
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo COTTO C013/C404
  Chậu rửa lavabo COTTO C013/C404
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo COTTO C013/C404
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo COTTO C013/C404
  + Kích thước: 500 x 420 x 810mm
  + Loại chậu rửa lavabo chân dài, treo tường
  + Màu sắc: Trắng
  + Trọng lượng: 23kg
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo COTTO C01517/C4250
  Chậu rửa lavabo COTTO C01517/C4250
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo COTTO C01517/C4250
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo COTTO C01517/C4250
  + Kích thước: 550 x 470 x 850 mm
  + Loại chậu rửa lavabo chân dài
  + Màu sắc: Trắng
  + Trọng lượng: 34kg
 • Chậu chân đứng:Chậu rửa lavabo Selta ST19+Chân C19
  Chậu rửa lavabo Selta ST19+Chân C19
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo Selta ST19+Chân C19
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Hãng sản xuất : Selta
  + Công nghệ : Hàn Quốc
  + Sản xuất tại : VIỆT NAM
  + Đặc tính kỹ thuật
  + Chậu rửa treo tường
  + Chậu rửa lavabo Selta ST19+Chân C19
 • -6%
  Chậu chân đứng:Chậu rửa treo tường Viglacera VTL4 + Chân Đứng VTL4
  Chậu rửa treo tường Viglacera VTL4 + Chân Đứng VTL4
  1.068.000 đ 1.130.000 VND
  Chậu rửa treo tường Viglacera VTL4 + Chân Đứng VTL4
  Giá bán: 1.068.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành vĩnh viễn phần sứ. 02 năm với phụ kiện
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa treo tường viglacera VTL4 và chân chậu VTL4
  + Phù hợp lắp đặt vòi VG111, VSD1012, VG101
  Khuyến mại:
  Bao bì, Bộ Bulông
So sánh sản phẩm