Gạch Trang trí Cường Quốc Vẻ đẹp cho mọi công trình

 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6021
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6020
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6019
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6018
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6027
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6022
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6024
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6023
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6025
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6026
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6017
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6016
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6015
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6014
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6013
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6012
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6011
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6010
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6647
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường trang chí
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6646
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường trang chí
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6445
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6426
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-529
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-528
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-525
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-522
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-429
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-429
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-429
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-429
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-429
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-428
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-428
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-428
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-428
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-428
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-425
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-425
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-425
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-425
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-425
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-442
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-442
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-442
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-442
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-442
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-129
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-129
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-129
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-129
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-129
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-128
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-128
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-128
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-128
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-128
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-125
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-125
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-125
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-125
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-125
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch trang chí Prime 05.070300.02747
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02747
  Liên hệ
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02747
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch trang chí Prime 05.070300.02747
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Loại gạch: Gạch Trang Chí
  + Nhãn hiệu: Prime Build
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
 • Gạch Trang Trí:Gạch trang chí Prime 05.070300.09312
  Gạch trang chí Prime 05.070300.09312
  Liên hệ
  Gạch trang chí Prime 05.070300.09312
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch trang chí Prime 05.070300.09312
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Loại gạch: Gạch Trang Chí
  + Nhãn hiệu: Prime Digit
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
 • Gạch Trang Trí:Gạch trang chí Prime 05.070300.02730
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02730
  Liên hệ
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02730
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch trang chí Prime 05.070300.02730
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Loại gạch: Gạch Trang Chí
  + Nhãn hiệu: Prime Build
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
 • Gạch Trang Trí:Gạch trang chí Prime 05.070300.02746
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02746
  Liên hệ
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02746
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch trang chí Prime 05.070300.02746
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Loại gạch: Gạch Trang Chí
  + Nhãn hiệu: Prime Build
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
 • Gạch Trang Trí:Gạch trang chí Prime 05.070300.02744
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02744
  Liên hệ
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02744
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch trang chí Prime 05.070300.02744
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Loại gạch: Gạch Trang Chí
  + Nhãn hiệu: Prime Build
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
 • Gạch Trang Trí:Gạch trang chí Prime 05.070300.09302
  Gạch trang chí Prime 05.070300.09302
  Liên hệ
  Gạch trang chí Prime 05.070300.09302
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch trang chí Prime 05.070300.09302
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Loại gạch: Gạch Trang Chí
  + Nhãn hiệu: Prime Digit
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
 • Gạch Trang Trí:Gạch trang chí Prime 05.070300.02736
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02736
  Liên hệ
  Gạch trang chí Prime 05.070300.02736
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch trang chí Prime 05.070300.02736
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Loại gạch: Gạch Trang Chí
  + Nhãn hiệu: Prime Build
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Theo kích thước

Bề Mặt

So sánh sản phẩm