Thiết bị vệ sinh giá tốt từ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Thương hiệu Mirolin

 • Thiết bị vệ sinh:Vòi bếp lạnh gắn tường Mirolin MK 303W
  Vòi bếp lạnh gắn tường Mirolin MK 303W
  Liên hệ
  Vòi bếp lạnh gắn tường Mirolin MK 303W
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : Mirolin
  + Nơi sản xuất : Hàn Quốc
  + Thông tin sản phẩm
  + Vòi bếp lạnh gắn tường Mirolin MK 303W
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh dây rút Mirolin MK 504
  Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh dây rút Mirolin MK 504
  Liên hệ
  Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh dây rút Mirolin MK 504
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : Mirolin
  + Nơi sản xuất : Hàn Quốc
  + Thông tin sản phẩm
  + Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh dây rút Mirolin MK 504
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi bếp cắm chậu Mirolin MK 704
  Vòi bếp cắm chậu Mirolin MK 704
  Liên hệ
  Vòi bếp cắm chậu Mirolin MK 704
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : Mirolin
  + Nơi sản xuất : Hàn Quốc
  + Thông tin sản phẩm
  + Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh Mirolin MK 704
  + Bao gồm dây cấp
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-552
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-552
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-552
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mironlin MK-705
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mironlin MK-705
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mironlin MK-705
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-302
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-302
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-302
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-301
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-301
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-301
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-402
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-402
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-402
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-401
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-401
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-401
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-502
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-502
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-502
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-501
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-501
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-501
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-602
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-602
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-602
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-601
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-601
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-601
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-702
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-702
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-702
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-701
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-701
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-701
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-902
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-902
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-902
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-901
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-901
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Mirolin MK-901
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm, Niken
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Mirolin
  + Xuất xứ: Nhập khẩu từ Hàn Quốc
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Tiết kiệm nước với đầu vòi tạo bọt
 • Thiết bị vệ sinh:Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 908
  Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 908
  Liên hệ
  Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 908
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : Mirolin
  + Nơi sản xuất : Hàn Quốc
  + Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 908
  + Điều chỉnh nhiệt độ
  + Chất liệu mạ:NiKen,Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Bát sen tròn Φ 20 (cm)
 • Thiết bị vệ sinh:Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 8310
  Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 8310
  Liên hệ
  Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 8310
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : Mirolin
  + Nơi sản xuất : Hàn Quốc
  + Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 8310
  + Điều chỉnh nhiệt độ
  + Chất liệu mạ:NiKen,Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Bát sen tròn Φ 20cm
 • Thiết bị vệ sinh:Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 8320
  Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 8320
  Liên hệ
  Sen cây điều chỉnh nhiệt độ Mirolin MK 8320
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : Mirolin
  + Nơi sản xuất : Hàn Quốc
  + Sen cây nóng lạnh Mirolin MK 8320
  + Điều chỉnh nhiệt độ
  + Chất liệu mạ:NiKen,Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Bát sen tròn Φ 20
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Moen 63121
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Moen 63121
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Moen 63121
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thân van bằng đồng thau
  + Lớp mạ: Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao chống gỉ sét.
  + Đầu vòi tạo bọt, xả mạnh mẽ, tiết kiệm nước
  + Van đĩa bằng sứ chống bám cặn
  + Thiết kế theo phong cách cổ điển
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Moen
  + Xuất xứ: Mỹ
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Moen 57139
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Moen 57139
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Moen 57139
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thân van bằng đồng thau
  + Lớp mạ: Lớp mạ Cr/Ni chất lượng cao chống gỉ sét.
  + Đầu vòi tạo bọt, xả mạnh mẽ, tiết kiệm nước
  + Van đĩa bằng sứ chống bám cặn
  + Thiết kế theo phong cách cổ điển
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Moen
  + Xuất xứ: Mỹ
  + Công nghệ sản xuất: Mỹ
So sánh sản phẩm