Thiết bị vệ sinh giá tốt từ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Thương hiệu SENZINY

 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Blue Sky
  Vòi chậu lavabo SENZINY Blue Sky
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Blue Sky
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước 155 x 136 x 110 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Red Dragon
  Vòi chậu lavabo SENZINY Red Dragon
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Red Dragon
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 174 x 150 x 90 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Number One
  Vòi chậu lavabo SENZINY Number One
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Number One
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước 155 x 136 x 110 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Water Fall
  Vòi chậu lavabo SENZINY Water Fall
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Water Fall
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước 155 x 136 x 110 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Big Ben
  Vòi chậu lavabo SENZINY Big Ben
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Big Ben
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước 155 x 136 x 110 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Diamon King
  Vòi chậu lavabo SENZINY Diamon King
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Diamon King
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 180 x 136 x 110 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Genoa
  Vòi chậu lavabo SENZINY Genoa
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Genoa
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 180 x 126 x 135 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Pisa
  Vòi chậu lavabo SENZINY Pisa
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Pisa
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 153 x 146 x 146 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Sailor Moon
  Vòi chậu lavabo SENZINY Sailor Moon
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Sailor Moon
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 180 x 145 x 107 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Positano
  Vòi chậu lavabo SENZINY Positano
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Positano
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 198 x 136 x 110 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Tuxedo
  Vòi chậu lavabo SENZINY Tuxedo
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Tuxedo
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 123 x 145 x 107 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Del Campo
  Vòi chậu lavabo SENZINY Del Campo
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Del Campo
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 156 x 130 x 96 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo SENZINY Lucky Star
  Vòi chậu lavabo SENZINY Lucky Star
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo SENZINY Lucky Star
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Loại: Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Inox, thủy tinh
  + Kích thước: 155 x 136 x 110 mm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Thay đổi màu tự động theo nhiệt độ 3 màu sắc: Xanh lá cây, xanh lam, đỏ
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Senziny
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
So sánh sản phẩm