Thiết bị vệ sinh giá tốt từ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam, Thương hiệu Selta

 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu liền sen tắm Selta SL 910
  Vòi chậu liền sen tắm Selta SL 910
  Liên hệ
  Vòi chậu liền sen tắm Selta SL 910
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi liền sen 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi xả lạnh cho chậu lavabo SL-6088C
  Vòi xả lạnh cho chậu lavabo SL-6088C
  Liên hệ
  Vòi xả lạnh cho chậu lavabo SL-6088C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Vòi liền sen 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa lạnh cho chậu lavabo Selta SL-2000C
  Vòi rửa lạnh cho chậu lavabo Selta SL-2000C
  Liên hệ
  Vòi rửa lạnh cho chậu lavabo Selta SL-2000C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6868
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6868
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6868
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6168
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6168
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6168
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 1 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2-6168
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2-6168
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2-6168
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6116
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6116
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 6116
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2888
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2888
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2888
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2512
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2512
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2512
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2011
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2011
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 2011
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 1888
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 1888
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 1888
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 1 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta Selta SL 1005
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta Selta SL 1005
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta Selta SL 1005
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900GJG
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900GJG
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900GJG
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 1206
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 1206
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 1206
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900GW
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900GW
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 900GW
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu điều chỉnh nhiệt độ Selta SL2000 GJG
  Vòi chậu điều chỉnh nhiệt độ Selta SL2000 GJG
  Liên hệ
  Vòi chậu điều chỉnh nhiệt độ Selta SL2000 GJG
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 1 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2001SW
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2001SW
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2001SW
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-200
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-200
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-200
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 7000
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 7000
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL 7000
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa lavabo nóng lạnh Selta SL-1000
  Vòi rửa lavabo nóng lạnh Selta SL-1000
  Liên hệ
  Vòi rửa lavabo nóng lạnh Selta SL-1000
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa lavabo nóng lạnh Selta SL-2001
  Vòi rửa lavabo nóng lạnh Selta SL-2001
  Liên hệ
  Vòi rửa lavabo nóng lạnh Selta SL-2001
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2000
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2000
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-2000
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 1 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 1 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-3000
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-3000
  Liên hệ
  Vòi chậu lavabo nóng lạnh Selta SL-3000
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi cắm chậu lavabo 3 lỗ
  + Vòi chậu lavabo 2 đường nóng lạnh
  + Chất liệu: Đồng mạ Crôm
  + Áp lực nước : 0.05 MPa ~ 0.75 MPa
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: Selta
  + Xuất xứ: Việt Nam
  + Công nghệ sản xuất: Hàn Quốc
  + Thách thức với thời gian.
 • Thiết bị vệ sinh:Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Selta SB8000
  Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Selta SB8000
  Liên hệ
  Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Selta SB8000
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : Hàn Quốc
  + Nơi sản xuất : Hàn Quốc
  + Thông số sản phẩm
  + Sen tắm điều chỉnh nhiệt độ Selta SB8000
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng 71%, kẽm 39%
  + Chất liệu mạ : Nikel Crom
  + Áp lực nước 0.05 - 0.75 Mpa
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát lạnh Selta SS-107C
  Vòi rửa bát lạnh Selta SS-107C
  Liên hệ
  Vòi rửa bát lạnh Selta SS-107C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát lạnh Selta SS-107C
  + Vòi rửa bát cắm tường
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta SS-108C
  Vòi rửa bát Selta SS-108C
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta SS-108C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-108C
  + Vòi rửa bát cắm chậu
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát nóng lạnh selta SS-900 GW
  Vòi rửa bát nóng lạnh selta SS-900 GW
  Liên hệ
  Vòi rửa bát nóng lạnh selta SS-900 GW
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-900GW
  + Vòi rửa bát cắm tường
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát lạnh cần mềm selta SS-107F
  Vòi rửa bát lạnh cần mềm selta SS-107F
  Liên hệ
  Vòi rửa bát lạnh cần mềm selta SS-107F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát lạnh cần mềm Selta SS-107F
  + Vòi rửa bát 1 đường lạnh cắm tường
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta SS-108F
  Vòi rửa bát Selta SS-108F
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta SS-108F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-108F
  + Vòi rửa bát cắm chậu
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta SS-900F
  Vòi rửa bát Selta SS-900F
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta SS-900F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-900F
  + Vòi rửa bát cắm tường
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta SS-2002
  Vòi rửa bát Selta SS-2002
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta SS-2002
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-2002
  + Vòi rửa bát cắm chậu
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta 1 đường lạnh cắm chậu SS-2002C
  Vòi rửa bát Selta 1 đường lạnh cắm chậu SS-2002C
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta 1 đường lạnh cắm chậu SS-2002C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-2002C
  + Vòi rửa bát cắm chậu
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta SS-3000F
  Vòi rửa bát Selta SS-3000F
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta SS-3000F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-3000F
  + Vòi rửa bát cắm tường
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta SS-2002F
  Vòi rửa bát Selta SS-2002F
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta SS-2002F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-2002F
  + Vòi rửa bát cắm chậu
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Vòi rửa bát Selta SS-2000F
  Vòi rửa bát Selta SS-2000F
  Liên hệ
  Vòi rửa bát Selta SS-2000F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : SELTA
  + Công nghệ sản xuất : HÀN QUỐC
  + Nơi sản xuất : HÀN QUỐC
  + Thông số kỹ thuật:
  + Vòi rửa bát Selta SS-2000F
  + Vòi rửa bát cắm tường
  + Chất liệu chủ yếu : Đồng, Kẽm
  + Chất liệu mạ: NiKen, Crôm
  + Áp lực nước : 0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Đặc điểm:
  + Sản phẩm được nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc
  + Bảo hành 03 năm cho các sản phẩm
  + Tư vấn và thiết kế miễn phí cho các công trình
 • Thiết bị vệ sinh:Cabin tắm vách kính Selta ST-4595VK
  Cabin tắm vách kính Selta ST-4595VK
  Liên hệ
  Cabin tắm vách kính Selta ST-4595VK
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Cabin tắm Selta ST-4595VK
 • Thiết bị vệ sinh:Cabin tắm vách kính Selta ST-2725VK
  Cabin tắm vách kính Selta ST-2725VK
  Liên hệ
  Cabin tắm vách kính Selta ST-2725VK
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Cabin tắm Selta ST-2725VK
 • Thiết bị vệ sinh:Cabin tắm vách kính Selta ST-1295VK
  Cabin tắm vách kính Selta ST-1295VK
  Liên hệ
  Cabin tắm vách kính Selta ST-1295VK
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Cabin tắm Selta ST-1295VK
 • Thiết bị vệ sinh:Cabin tắm vách kính Selta ST-1285VK
  Cabin tắm vách kính Selta ST-1285VK
  Liên hệ
  Cabin tắm vách kính Selta ST-1285VK
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Cabin tắm Selta ST-1285VK
So sánh sản phẩm