Bồn nước Inox Sơn Hà Giá Rẻ - Chính Hãng.

 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH4000
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH4000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH4000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH4000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH3000
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH3000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH3000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH3000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2500
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2000
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH2000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1500
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1350
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1350
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1350
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1350
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1200
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1200
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1200
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1200
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1000
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH1000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH700
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH700
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH700
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH700
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH500
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH5000
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH5000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH5000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox đứng Sơn Hà SH5000
  + Dung tích: 5000 lít
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH5000
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH5000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH5000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH5000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1420
  + Chiều dài thân bồn(mm): 3320
  + Chiều dài chân(mm): 2880
  + Chiều rộng chân(mm): 1505
  + Chiều cao tổng(mm): 1680
  + Dung tích: 5000 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH4000
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH4000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH4000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH4000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1420
  + Chiều dài thân bồn(mm): 2740
  + Chiều dài chân(mm): 2280
  + Chiều rộng chân(mm): 1505
  + Chiều cao tổng(mm): 1680
  + Dung tích: 4000 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1380
  + Chiều dài thân bồn(mm): 2126
  + Chiều dài chân(mm): 1700
  + Chiều rộng chân(mm): 1445
  + Chiều cao tổng(mm): 1580
  + Dung tích: 3000 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH3000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1140
  + Chiều dài thân bồn(mm): 2650
  + Chiều dài chân(mm): 2300
  + Chiều rộng chân(mm): 1225
  + Chiều cao tổng(mm): 1390
  + Dung tích: 3000 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1380
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1825
  + Chiều dài chân(mm): 1390
  + Chiều rộng chân(mm): 1445
  + Chiều cao tổng(mm): 1580
  + Dung tích: 2500 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1140
  + Chiều dài thân bồn(mm): 2050
  + Chiều dài chân(mm): 1700
  + Chiều rộng chân(mm): 1225
  + Chiều cao tổng(mm): 1390
  + Dung tích: 2500 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1380
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1545
  + Chiều dài chân(mm): 1110
  + Chiều rộng chân(mm): 1445
  + Chiều cao tổng(mm): 1580
  + Dung tích: 2000 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH2000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1140
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1750
  + Chiều dài chân(mm): 1390
  + Chiều rộng chân(mm): 1225
  + Chiều cao tổng(mm): 1390
  + Dung tích: 2000 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1140
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1470
  + Chiều dài chân(mm): 1110
  + Chiều rộng chân(mm): 1225
  + Chiều cao tổng(mm): 1390
  + Dung tích: 1500 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 960
  + Chiều dài thân bồn(mm): 2070
  + Chiều dài chân(mm): 1700
  + Chiều rộng chân(mm): 1005
  + Chiều cao tổng(mm): 1170
  + Dung tích: 1500 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1350
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1350
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1350
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1350
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 1050
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1575
  + Chiều dài chân(mm): 1110
  + Chiều rộng chân(mm): 1090
  + Chiều cao tổng(mm): 1265
  + Dung tích: 1350 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1200
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1200
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1200
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1200
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 980
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1485
  + Chiều dài chân(mm): 1110
  + Chiều rộng chân(mm): 1025
  + Chiều cao tổng(mm): 1200
  + Dung tích: 1200 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1000
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1000
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1000
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH1000
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 960
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1490
  + Chiều dài chân(mm): 1110
  + Chiều rộng chân(mm): 1005
  + Chiều cao tổng(mm): 1170
  + Dung tích: 1000 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH700
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH700
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH700
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH700
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 720
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1385
  + Chiều dài chân(mm): 1110
  + Chiều rộng chân(mm): 790
  + Chiều cao tổng(mm): 950
  + Dung tích: 700 lít
 • Bồn nước Inox Sơn Hà:Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH500
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH500
  Liên hệ
  Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH500
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:Bảo Hành 5 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn nước Inox Sơn Hà ngang SH500
  + Hãng sản xuất : Sơn Hà
  + Xuất xứ : Việt Nam
  + Công nghệ : Nhật Bản
  + Đường kính thân bồn(mm): 720
  + Chiều dài thân bồn(mm): 1170
  + Chiều dài chân(mm): 900
  + Chiều rộng chân(mm): 790
  + Chiều cao tổng(mm): 950
  + Dung tích: 500 lít

Hãng sản xuất

So sánh sản phẩm