Chậu rửa Royal nhập khẩu cao cấp từ Nhật Bản

 • -34%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8102
  Chậu rửa lavabo Royal RA8102
  1.200.000 đ 1.800.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8102
  Giá bán: 1.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8102
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8102
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -45%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8036
  Chậu rửa lavabo Royal RA8036
  950.000 đ 1.720.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8036
  Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8009
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8009
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 435x435x140 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -49%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8009
  Chậu rửa lavabo Royal RA8009
  1.100.000 đ 2.120.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8009
  Giá bán: 1.100.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8009
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8009
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 445x445x130 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -45%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8004
  Chậu rửa lavabo Royal RA8004
  950.000 đ 1.720.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8004
  Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8004
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8004
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 430x430x170 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -47%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8034-2
  Chậu rửa lavabo Royal RA8034-2
  1.050.000 đ 1.980.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8034-2
  Giá bán: 1.050.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8034-2
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8034-2
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 460x460x160 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -37%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA2015
  Chậu rửa lavabo Royal RA2015
  750.000 đ 1.190.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA2015
  Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA2015
  + Chậu rửa lavabo Royal RA2015
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 510x460x190 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -38%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA2005
  Chậu rửa lavabo Royal RA2005
  750.000 đ 1.200.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA2005
  Giá bán: 750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA2005
  + Chậu rửa lavabo Royal RA2005
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 495x400x195 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -42%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA2008
  Chậu rửa lavabo Royal RA2008
  850.000 đ 1.450.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA2008
  Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA2008
  + Chậu rửa lavabo Royal RA2008
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 470x200x350 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -50%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8191
  Chậu rửa lavabo Royal RA8191
  1.250.000 đ 2.500.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8191
  Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8191
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8191
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 565x380x110 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -49%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8114
  Chậu rửa lavabo Royal RA8114
  1.150.000 đ 2.250.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8114
  Giá bán: 1.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8114
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8114
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 510x425x145 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -50%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8101B
  Chậu rửa lavabo Royal RA8101B
  1.200.000 đ 2.380.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8101B
  Giá bán: 1.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8101B
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8101B
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 550x350x125 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -45%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8016
  Chậu rửa lavabo Royal RA8016
  950.000 đ 1.720.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8016
  Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8016
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8016
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 480x370x130 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -49%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8183
  Chậu rửa lavabo Royal RA8183
  1.150.000 đ 2.250.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8183
  Giá bán: 1.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8183
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8183
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 610x410x125 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -50%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8263
  Chậu rửa lavabo Royal RA8263
  1.250.000 đ 2.500.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8263
  Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8263
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8263
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 615x410x140 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
 • -47%
  Chậu rửa Royal:Chậu rửa lavabo Royal RA8077
  Chậu rửa lavabo Royal RA8077
  1.050.000 đ 1.980.000 VND
  Chậu rửa lavabo Royal RA8077
  Giá bán: 1.050.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: RA8077
  + Chậu rửa lavabo Royal RA8077
  + Chậu rửa treo tường
  + Chất liệu: Sứ trắng
  + Chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Kích thước: 440x575x170 mm
  + Hãng sản xuất: Royal
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
So sánh sản phẩm