Showroom phân phối gạch bông Vietceramics tại Hà Nội

Gạch bông Vietceramics

Lựa chọn
 • -12%
  Gạch bông Tây Ban Nha 2522HEMUWA
  Gạch bông Tây Ban Nha 2522HEMUWA
  1.188.000 đ 1.350.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha 2522HEMUWA
  Giá bán: 1.188.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2522HEMUWA
  + Kích thước (mm): 250x220
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: HEXAGON 2
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEMUCO
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEMUCO
  1.188.000 đ 1.350.000 VND
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEMUCO
  Giá bán: 1.188.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2522HEMUCO
  + Kích thước (mm): 250x220
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: HEXAGON 2
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEPAWA
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEPAWA
  1.188.000 đ 1.350.000 VND
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEPAWA
  Giá bán: 1.188.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2522HEPAWA
  + Kích thước (mm): 250x220
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: HEXAGON 2
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEPACO
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEPACO
  1.188.000 đ 1.350.000 VND
  Gạch lát nền Tây Ban Nha 2522HEPACO
  Giá bán: 1.188.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2522HEPACO
  + Kích thước (mm): 250x220
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: HEXAGON 2
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22DEBL
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22DEBL
  924.000 đ 1.050.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22DEBL
  Giá bán: 924.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 22DEBL
  + Kích thước (mm): 223x223
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: DEGAS BLANCO
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22SIGN
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22SIGN
  924.000 đ 1.050.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22SIGN
  Giá bán: 924.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 22SIGN
  + Kích thước (mm): 223x223
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: SIGNAC
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22LEPI
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22LEPI
  924.000 đ 1.050.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22LEPI
  Giá bán: 924.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 22LEPI
  + Kích thước (mm): 223x223
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: LEPIC
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22RENO
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22RENO
  924.000 đ 1.050.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha 223x223 22RENO
  Giá bán: 924.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 22RENO
  + Kích thước (mm): 223x223
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: RENOIR
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Tây Ban Nha Heritage 33HEGR
  Gạch bông Tây Ban Nha Heritage 33HEGR
  744.000 đ 846.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha Heritage 33HEGR
  Giá bán: 744.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 33HEGR
  + Kích thước (mm): 315x315
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Heritage
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Tây Ban Nha Heritage 33HEBL
  Gạch bông Tây Ban Nha Heritage 33HEBL
  744.000 đ 846.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha Heritage 33HEBL
  Giá bán: 744.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 33HEBL
  + Kích thước (mm): 315x315
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Heritage
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMENAT
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMENAT
  875.000 đ 995.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMENAT
  Giá bán: 875.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 16TAMENAT
  + Kích thước (mm): 165x165
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MELANGE
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMEBLU
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMEBLU
  875.000 đ 995.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMEBLU
  Giá bán: 875.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 16TAMEBLU
  + Kích thước (mm): 165x165
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MELANGE
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMEBLA
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMEBLA
  875.000 đ 995.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 16TAMEBLA
  Giá bán: 875.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 16TAMEBLA
  + Kích thước (mm): 165x165
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MELANGE
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MENAT
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MENAT
  748.000 đ 850.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MENAT
  Giá bán: 748.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 33MENAT
  + Kích thước (mm): 331.5x331.5
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MELANGE
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MEBLU
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MEBLU
  748.000 đ 850.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MEBLU
  Giá bán: 748.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 33MEBLU
  + Kích thước (mm): 331.5x331.5
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MELANGE
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MEBLA
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MEBLA
  748.000 đ 850.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha 33MEBLA
  Giá bán: 748.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 33MEBLA
  + Kích thước (mm): 331.5x331.5
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MELANGE
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông 20x20 Tây Ban Nha 20VSO
  Gạch bông 20x20 Tây Ban Nha 20VSO
  1.040.000 đ 1.178.000 VND
  Gạch bông 20x20 Tây Ban Nha 20VSO
  Giá bán: 1.040.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 20VSO
  + Kích thước (mm): 200x200
  + Chất liệu: Gạch ceramic
  + Bộ sưu tập: VARIETTE SOMBRA
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông nhập khẩu Tây Ban Nha 20MMU
  Gạch bông nhập khẩu Tây Ban Nha 20MMU
  1.036.000 đ 1.178.000 VND
  Gạch bông nhập khẩu Tây Ban Nha 20MMU
  Giá bán: 1.036.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 20MMU
  + Kích thước (mm): 200x200
  + Chất liệu: Gạch ceramic
  + Bộ sưu tập: MUSICHALLS MULTIC
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Tây Ban Nha Flore Gris 20FGR
  Gạch bông Tây Ban Nha Flore Gris 20FGR
  995.000 đ 1.131.000 VND
  Gạch bông Tây Ban Nha Flore Gris 20FGR
  Giá bán: 995.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 20FGR
  + Kích thước (mm): 200x200
  + Chất liệu: Gạch ceramic
  + Bộ sưu tập: Flore Gris
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch ốp lát Indonesia dDUTCH 60AGTA602714R
  Gạch ốp lát Indonesia dDUTCH 60AGTA602714R
  434.000 đ 494.000 VND
  Gạch ốp lát Indonesia dDUTCH 60AGTA602714R
  Giá bán: 434.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 60AGTA602714R
  + Kích thước (mm): 600x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dDUTCH
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch ốp lát Indonesia dDUTCH 60AGTA602700R
  Gạch ốp lát Indonesia dDUTCH 60AGTA602700R
  434.000 đ 494.000 VND
  Gạch ốp lát Indonesia dDUTCH 60AGTA602700R
  Giá bán: 434.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 60AGTA602700R
  + Kích thước (mm): 600x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dDUTCH
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông nhập khẩu Indonesia 60AGTA602724R
  Gạch bông nhập khẩu Indonesia 60AGTA602724R
  434.000 đ 494.000 VND
  Gạch bông nhập khẩu Indonesia 60AGTA602724R
  Giá bán: 434.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 60AGTA602724R
  + Kích thước (mm): 600x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dHOLLAND BLUE
  + Công năng: Gạch trang trí
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M4D
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M4D
  537.000 đ 610.000 VND
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M4D
  Giá bán: 537.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 600RD4M4D
  + Kích thước (mm): 600x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Nadine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M3D
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M3D
  537.000 đ 610.000 VND
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M3D
  Giá bán: 537.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 600RD4M3D
  + Kích thước (mm): 600x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Nadine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M2D
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M2D
  537.000 đ 610.000 VND
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M2D
  Giá bán: 537.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 600RD4M2D
  + Kích thước (mm): 600x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Nadine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M1D
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M1D
  537.000 đ 610.000 VND
  Gạch bông Malaysia Nadine 600RD4M1D
  Giá bán: 537.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 600RD4M1D
  + Kích thước (mm): 600x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Nadine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dAversa 30AGTA332706R
  Gạch bông Indonesia dAversa 30AGTA332706R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dAversa 30AGTA332706R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332706R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dAversa
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dChiazza 30AGTA332701R
  Gạch bông Indonesia dChiazza 30AGTA332701R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dChiazza 30AGTA332701R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332701R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dChiazza
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dGravina 30AGTA332712R
  Gạch bông Indonesia dGravina 30AGTA332712R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dGravina 30AGTA332712R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332712R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dGravina
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dBatik 30AGTA332711R
  Gạch bông Indonesia dBatik 30AGTA332711R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dBatik 30AGTA332711R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332711R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dBatik
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dJardin 30AGTA332705R
  Gạch bông Indonesia dJardin 30AGTA332705R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dJardin 30AGTA332705R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332705R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dJardin
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
So sánh sản phẩm