Đại lý phân phối gạch CMC 300x300 giá tốt tại Hà Nội

 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát sàn nhà vệ sinh CMC DGS 3021
  Gạch lát sàn nhà vệ sinh CMC DGS 3021
  Liên hệ
  Gạch lát sàn nhà vệ sinh CMC DGS 3021
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DGS 3021
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát sàn nhà tắm CMC DGS 3022
  Gạch lát sàn nhà tắm CMC DGS 3022
  Liên hệ
  Gạch lát sàn nhà tắm CMC DGS 3022
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DGS 3022
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xanh xám - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát sàn CMC DGS 3028
  Gạch lát sàn CMC DGS 3028
  Liên hệ
  Gạch lát sàn CMC DGS 3028
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DGS 3028
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xanh - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền CMC MR 3311
  Gạch lát nền CMC MR 3311
  Liên hệ
  Gạch lát nền CMC MR 3311
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MR 3311
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xanh xám - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền CMC MR 3310
  Gạch lát nền CMC MR 3310
  Liên hệ
  Gạch lát nền CMC MR 3310
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MR 3310
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Đỏ trắng - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền CMC DC 3007
  Gạch lát nền CMC DC 3007
  130.000 đ
  Gạch lát nền CMC DC 3007
  Giá bán: 130.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DC 3007
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng nâu - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền CMC DG 3011
  Gạch lát nền CMC DG 3011
  130.000 đ
  Gạch lát nền CMC DG 3011
  Giá bán: 130.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3011
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng nâu - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền CMC DG 3012
  Gạch lát nền CMC DG 3012
  130.000 đ
  Gạch lát nền CMC DG 3012
  Giá bán: 130.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3012
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - vàng vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3018
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3018
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3018
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3018
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xám - kẻ xước
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3019
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3019
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3019
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3019
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3023
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3023
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3023
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3023
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3024
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3024
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3024
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3024
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Nâu cà phê
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3025
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3025
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3025
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3025
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3026
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3026
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3026
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3026
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Nâu cà phê
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3027
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3027
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3027
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3027
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - hoa chìm
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3029
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3029
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3029
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3029
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - Xám
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3030
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3030
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3030
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3030
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3031
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3031
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3031
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3031
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - vân gỗ
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3032
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3032
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3032
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3032
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Giá bán: 140.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3033
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Xanh ngọc - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3033
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Xanh ngọc - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3034
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3034
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3034
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3034
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - tím - đen
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3035
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3035
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3035
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3035
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - vàng - đen
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền CMC DGS 3036
  Gạch lát nền CMC DGS 3036
  140.000 đ
  Gạch lát nền CMC DGS 3036
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3036
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - vàng vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền CMC DGS 3037
  Gạch lát nền CMC DGS 3037
  140.000 đ
  Gạch lát nền CMC DGS 3037
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3037
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Đen - trắng
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền đen - trắng vân đá CMC DGS 3038
  Gạch lát nền đen - trắng vân đá CMC DGS 3038
  140.000 đ
  Gạch lát nền đen - trắng vân đá CMC DGS 3038
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3038
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Đen - trắng vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3039
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3039
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3039
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3039
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - hoa chìm
  + Bề mặt: Sugar
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3040
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3040
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3040
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3040
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:vàng - kẻ xước
  + Bề mặt: Sugar
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch CMC 300x300:Gạch lát nền 30x30 CMC DR 3006
  Gạch lát nền 30x30 CMC DR 3006
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DR 3006
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DR 3006
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:vàng - đen vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC

Gạch CMC 300x300

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

So sánh sản phẩm