Đại lý phân phối gạch CMC 300x300 giá tốt tại Hà Nội

Gạch CMC 300x300

Lựa chọn
1 2
 • Gạch lát nền CMC MR 3311
  Gạch lát nền CMC MR 3311
  Liên hệ
  Gạch lát nền CMC MR 3311
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MR 3311
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xanh xám - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát sàn CMC DGS 3028
  Gạch lát sàn CMC DGS 3028
  Liên hệ
  Gạch lát sàn CMC DGS 3028
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DGS 3028
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xanh - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát sàn nhà tắm CMC DGS 3022
  Gạch lát sàn nhà tắm CMC DGS 3022
  Liên hệ
  Gạch lát sàn nhà tắm CMC DGS 3022
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DGS 3022
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xanh xám - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3027
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3027
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3027
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3027
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - hoa chìm
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DR 3006
  Gạch lát nền 30x30 CMC DR 3006
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DR 3006
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DR 3006
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:vàng - đen vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3024
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3024
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3024
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3024
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Nâu cà phê
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3023
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3023
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3023
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3023
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3019
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3019
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3019
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3019
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC MR 3310
  Gạch lát nền CMC MR 3310
  130.000 đ
  Gạch lát nền CMC MR 3310
  Giá bán: 130.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MR 3310
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Đỏ trắng - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3035
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3035
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3035
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3035
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - vàng - đen
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC DG 3011
  Gạch lát nền CMC DG 3011
  140.000 đ
  Gạch lát nền CMC DG 3011
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3011
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng nâu - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC DC 3007
  Gạch lát nền CMC DC 3007
  140.000 đ
  Gạch lát nền CMC DC 3007
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DC 3007
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng nâu - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ: SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3030
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3030
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3030
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3030
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3029
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3029
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3029
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3029
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - Xám
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát sân vườn CMC DGS 3044
  Gạch lát sân vườn CMC DGS 3044
  140.000 đ
  Gạch lát sân vườn CMC DGS 3044
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3044
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:nâu - xám
  + Bề mặt: Sugar
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3045
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3045
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3045
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3045
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: sỏi đá tự nhiên
  + Bề mặt: Sugar
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3046
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3046
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3046
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3046
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: trắng - vàng
  + Bề mặt: Sugar
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3025
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3025
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3025
  Giá bán: 140.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3025
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3040
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3040
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3040
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3040
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:vàng - kẻ xước
  + Bề mặt: Sugar
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3039
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3039
  140.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3039
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3039
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - hoa chìm
  + Bề mặt: Sugar
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC DGS 3037
  Gạch lát nền CMC DGS 3037
  140.000 đ
  Gạch lát nền CMC DGS 3037
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3037
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Đen - trắng
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC DG 3012
  Gạch lát nền CMC DG 3012
  140.000 đ
  Gạch lát nền CMC DG 3012
  Giá bán: 140.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3012
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - vàng vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC 30x30 ITC 3005
  Gạch lát nền CMC 30x30 ITC 3005
  145.000 đ
  Gạch lát nền CMC 30x30 ITC 3005
  Giá bán: 145.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: ITC 3005
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:vân giọt nước nổi
  + Bề mặt: sỏi bóng
  + Công nghệ:Công nghệ xanh
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC 300x300 ITC 3010
  Gạch lát nền CMC 300x300 ITC 3010
  145.000 đ
  Gạch lát nền CMC 300x300 ITC 3010
  Giá bán: 145.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: ITC 3010
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: sỏi bóng định hình
  + Công nghệ:công nghệ xanh thân thiện môi trường
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền nhà tắm chống trơn CMC ITC 3009
  Gạch lát nền nhà tắm chống trơn CMC ITC 3009
  145.000 đ
  Gạch lát nền nhà tắm chống trơn CMC ITC 3009
  Giá bán: 145.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: ITC 3009
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: sỏi bóng định hình
  + Công nghệ:công nghệ xanh thân thiện môi trường
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC 300x300 MC 3308
  Gạch lát nền CMC 300x300 MC 3308
  150.000 đ
  Gạch lát nền CMC 300x300 MC 3308
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MC 3308
  + Kích thước:300x300mm
  + Bề mặt: men khô, gạch digit
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3034
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3034
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3034
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3034
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - tím - đen
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3033
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Xanh ngọc - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3033
  Giá bán: 150.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3033
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Xanh ngọc - vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3032
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3032
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3032
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3032
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - Vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3031
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3031
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DGS 3031
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3031
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Vàng - vân gỗ
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3026
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3026
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3026
  Giá bán: 150.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3026
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Nâu cà phê
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC KS 301
  Gạch lát nền 30x30 CMC KS 301
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC KS 301
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:KS 301
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:gạch kẻ ô
  + Bề mặt: lồi
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền chống trơn 30x30 CMC KS 302
  Gạch lát nền chống trơn 30x30 CMC KS 302
  150.000 đ
  Gạch lát nền chống trơn 30x30 CMC KS 302
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:KS 301
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:gạch kẻ ô
  + Bề mặt: lồi
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền chống trơn 300x300 CMC KS 303
  Gạch lát nền chống trơn 300x300 CMC KS 303
  150.000 đ
  Gạch lát nền chống trơn 300x300 CMC KS 303
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:KS 301
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: vàng nhạt
  + Bề mặt: lồi
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền đen - trắng vân đá CMC DGS 3038
  Gạch lát nền đen - trắng vân đá CMC DGS 3038
  150.000 đ
  Gạch lát nền đen - trắng vân đá CMC DGS 3038
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3038
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Đen - trắng vân đá
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền chống trơn 300x300 CMC ST 339
  Gạch lát nền chống trơn 300x300 CMC ST 339
  150.000 đ
  Gạch lát nền chống trơn 300x300 CMC ST 339
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: ST 339
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:vân sỏi nổi 3D
  + Bề mặt: lồi
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3018
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3018
  150.000 đ
  Gạch lát nền 30x30 CMC DG 3018
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DG 3018
  + Kích thước: 300x300mm
  + Màu sắc: Xám - kẻ xước
  + Bề mặt: Phẳng
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền chống trơn CMC 300x300 ST 3311
  Gạch lát nền chống trơn CMC 300x300 ST 3311
  150.000 đ
  Gạch lát nền chống trơn CMC 300x300 ST 3311
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: ST 3311
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc:vân sỏi nổi khối 3D
  + Bề mặt: lồi
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC
 • Gạch lát nền CMC DGS 3036
  Gạch lát nền CMC DGS 3036
  150.000 đ
  Gạch lát nền CMC DGS 3036
  Giá bán: 150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm:DGS 3036
  + Kích thước:300x300mm
  + Màu sắc: Trắng - vàng vân đá
  + Bề mặt: Chày định hình
  + Công nghệ:SHD Digital
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch CMC

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

So sánh sản phẩm