Địa chỉ bán gạch ốp tường TTC 400x800 tại Hà Nội

Gạch ốp tường TTC 400x800

Lựa chọn
 • Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48010
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48010
  105.000 đ
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48010
  Giá bán: 105.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DB48010
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48009
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48009
  105.000 đ
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48009
  Giá bán: 105.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DB48009
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48005
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48005
  105.000 đ
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48005
  Giá bán: 105.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DB48005
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48002
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48002
  105.000 đ
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48002
  Giá bán: 105.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DB48002
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48000
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48000
  105.000 đ
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC DB48000
  Giá bán: 105.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: DB48000
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch ceramic ốp tường 40x80 TTC WB48009
  Gạch ceramic ốp tường 40x80 TTC WB48009
  205.000 đ
  Gạch ceramic ốp tường 40x80 TTC WB48009
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48009
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48008
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48008
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48008
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48008
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48007
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48007
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48007
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48007
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48006
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48006
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48006
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48006
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48005
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48005
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48005
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48005
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48004
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48004
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48004
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48004
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48003
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48003
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48003
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48003
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48002
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48002
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48002
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48002
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48001
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48001
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48001
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48001
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48000
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48000
  205.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC WB48000
  Giá bán: 205.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: WB48000
  + Bề mặt: Định hình, rãnh ngoài, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48008
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48008
  70.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48008
  Giá bán: 70.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48008
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48007
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48007
  70.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48007
  Giá bán: 70.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48007
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48000
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48000
  70.000 đ
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48000
  Giá bán: 70.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48000
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48002
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48002
  70.000 đ
  Gạch điểm ốp tường 40x80 TTC Canary CDB48002
  Giá bán: 70.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48002
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình - rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CB48006
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CB48006
  230.000 đ
  Gạch men ốp tường 40x80 TTC Canary CB48006
  Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48006
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình, rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch ốp tường 40x80 TTC Canary CB48005
  Gạch ốp tường 40x80 TTC Canary CB48005
  230.000 đ
  Gạch ốp tường 40x80 TTC Canary CB48005
  Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48005
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình, rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch ốp tường TTC Canary CB48004
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48004
  230.000 đ
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48004
  Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48004
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình, rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch ốp tường TTC Canary CB48003
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48003
  230.000 đ
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48003
  Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48003
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình, rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch ốp tường TTC Canary CB48000
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48000
  230.000 đ
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48000
  Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48000
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình, rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch ốp tường TTC Canary CB48002
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48002
  230.000 đ
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48002
  Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48002
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình, rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC
 • Gạch ốp tường TTC Canary CB48001
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48001
  230.000 đ
  Gạch ốp tường TTC Canary CB48001
  Giá bán: 230.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: CB48001
  + Bề mặt: Phẳng, mài mặt Nano, mài cạnh
  + Công nghệ: In HD - Digital
  + Chất liệu: Gạch Ceramic, men bóng, định hình, rãnh ngoài
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Thương hiệu: Gạch TTC

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

Dòng sản phẩm gạch TTC

So sánh sản phẩm