Gạch Trang trí Cường Quốc Vẻ đẹp cho mọi công trình

 • -23%
  Gạch Trang Trí:Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3602T
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3602T
  215.000 đ 279.000 VND
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3602T
  Giá bán: 215.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3602T
  + Kích thước: 300x600 mm
  + Bề mặt: Nhám
  + Men Gạch: Matt
  + Xương gạch: Bán sứ
  Khuyến mại:
  Hỗ trợ từ 10% đến 35% cho khách hàng mua theo số lượng tại Cường Quốc Hỗ trợ đại lý và dự án giá tốt nhất HOTLINE: 0978 894 688
 • -23%
  Gạch Trang Trí:Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3603T
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3603T
  215.000 đ 279.000 VND
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3603T
  Giá bán: 215.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3603T
  + Kích thước: 300x600 mm
  + Bề mặt: Nhám
  + Men Gạch: Matt
  + Xương gạch: Bán sứ
  Khuyến mại:
  Hỗ trợ từ 10% đến 35% cho khách hàng mua theo số lượng tại Cường Quốc Hỗ trợ đại lý và dự án giá tốt nhất HOTLINE: 0978 894 688
 • -23%
  Gạch Trang Trí:Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3630
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3630
  215.000 đ 279.000 VND
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3630
  Giá bán: 215.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3630
  + Kích thước: 300x600 mm
  + Bề mặt: Nhám
  + Men Gạch: Matt
  + Xương gạch: Bán sứ
  Khuyến mại:
  Hỗ trợ từ 10% đến 35% cho khách hàng mua theo số lượng tại Cường Quốc Hỗ trợ đại lý và dự án giá tốt nhất HOTLINE: 0978 894 688
 • -23%
  Gạch Trang Trí:Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3631
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3631
  215.000 đ 279.000 VND
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3631
  Giá bán: 215.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3631
  + Kích thước: 300x600 mm
  + Bề mặt: Nhám
  + Men Gạch: Matt
  + Xương gạch: Bán sứ
  Khuyến mại:
  Hỗ trợ từ 10% đến 35% cho khách hàng mua theo số lượng tại Cường Quốc Hỗ trợ đại lý và dự án giá tốt nhất HOTLINE: 0978 894 688
 • -23%
  Gạch Trang Trí:Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3632
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3632
  215.000 đ 279.000 VND
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3632
  Giá bán: 215.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3632
  + Kích thước: 300x600 mm
  + Bề mặt: Nhám
  + Men Gạch: Matt
  + Xương gạch: Bán sứ
  Khuyến mại:
  Hỗ trợ từ 10% đến 35% cho khách hàng mua theo số lượng tại Cường Quốc Hỗ trợ đại lý và dự án giá tốt nhất HOTLINE: 0978 894 688
 • -23%
  Gạch Trang Trí:Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3601T
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3601T
  215.000 đ 279.000 VND
  Gạch ốp lát giả cổ Viglacera GW3601T
  Giá bán: 215.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 300x600 mm
  + Bề mặt: Nhám
  + Men Gạch: Matt
  + Xương gạch: Bán sứ
  Khuyến mại:
  Hỗ trợ từ 10% đến 35% cho khách hàng mua theo số lượng tại Cường Quốc Hỗ trợ đại lý và dự án giá tốt nhất HOTLINE: 0978 894 688
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6021
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6021 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6020
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6020 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6019
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6019 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6018
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6018 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6027
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6027 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6022
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6022 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6024
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6024 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6023
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6023 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6025
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6025 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6026
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6026 Giả Vải
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: giả vải
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6017
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6017 Men Bóng
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6016
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6016
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6015
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6015
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6014
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6014
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6013
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6013
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6012
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6012
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6011
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6011
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: GS8.6010
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô GS8.6010
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp Ceramic in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6647
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6647
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường trang chí
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6646
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6646
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường trang chí
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6445
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6445
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  Liên hệ
  Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: MW8.6426
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Trung Đô MW8.6426
  + Kích thước : 300 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Men gạch: Bóng
  + Vân Gạch: Vân trang chí
  + Chủng Loại: Gạch ốp PORCELAIN in kỹ thuật số
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEMX
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEMX
  Liên hệ
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEMX
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: P3060 NEMX
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEMX
  + Kích thước: 300mm x 600mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch: Sản phẩm gạch thạch anh men mờ
  + Bề mặt: Nhám nhẹ
  + Loại gạch: gạch mài cạnh
  + Công nghệ in: Kỹ thuật số
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Neva Mix
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEGR
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEGR
  Liên hệ
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEGR
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: P3060 NEGR
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Lát Keraben P3060 NEGR
  + Kích thước: 300mm x 600mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch: Sản phẩm gạch thạch anh men mờ
  + Bề mặt: Nhám nhẹ
  + Loại gạch: gạch mài cạnh
  + Công nghệ in: Kỹ thuật số
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Neva Gris
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANSN
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANSN
  Liên hệ
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANSN
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: P3060 ANSN
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANSN
  + Kích thước: 300mm x 600mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch: Sản phẩm gạch thạch anh men mờ
  + Bề mặt: Nhám nhẹ
  + Loại gạch: gạch mài cạnh
  + Công nghệ in: Kỹ thuật số
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Ancares Snow
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANRV
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANRV
  Liên hệ
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANRV
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: P3060 ANRV
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANRV
  + Kích thước: 300mm x 600mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch: Sản phẩm gạch thạch anh men mờ
  + Bề mặt: Nhám nhẹ
  + Loại gạch: gạch mài cạnh
  + Công nghệ in: Kỹ thuật số
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Ancares River
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANMX
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANMX
  Liên hệ
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANMX
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: P3060 ANMX
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANMX
  + Kích thước: 300mm x 600mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch: Sản phẩm gạch thạch anh men mờ
  + Bề mặt: Nhám nhẹ
  + Loại gạch: gạch mài cạnh
  + Công nghệ in: Kỹ thuật số
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Ancares Basalt
 • Gạch Trang Trí:Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANBA
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANBA
  Liên hệ
  Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANBA
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: P3060 ANBA
  + Tên sản phẩm: Gạch Ốp Lát Keraben P3060 ANBA
  + Kích thước: 300mm x 600mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch: Sản phẩm gạch thạch anh men mờ
  + Bề mặt: Nhám nhẹ
  + Loại gạch: gạch mài cạnh
  + Công nghệ in: Kỹ thuật số
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Ancares Basalt
 • Gạch Trang Trí:Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63129
  Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63129
  Liên hệ
  Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63129
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: G63129
  + Tên sản phẩm: Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63129
  + Kích thước: 600mm x 300mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch giả cổ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Uni Stone Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63128
  Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63128
  Liên hệ
  Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63128
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: G63128
  + Tên sản phẩm: Gạch thạch anh giả cổ vân đá Taicera G63128
  + Kích thước: 600mm x 300mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch giả cổ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Uni Stone Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-529
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-529
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-528
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-528
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-525
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-525
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series
 • Gạch Trang Trí:Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  Liên hệ
  Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TG197x073-522
  + Tên sản phẩm: Gạch Thẻ Ngoại Thất Taicera TG197x073-522
  + Kích thước: 197mm x 073mm
  + Xương gạch: Granite
  + Men gạch : Matt
  + Bề mặt: Bóng mờ, nhám
  + Loại gach: Gạch thẻ
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Interior - Exterior Series

Gạch Trang Trí

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Bề Mặt

So sánh sản phẩm