Gạch Viền Trang Chí. Những mẫu gạch viền đẹp tại Cường Quốc

 • Gạch Viền:Gạch viền Viglacera SV4552
  Gạch viền Viglacera SV4552
  Liên hệ
  Gạch viền Viglacera SV4552
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men Gạch: Bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Viglacera SV4556
  Gạch viền Viglacera SV4556
  Liên hệ
  Gạch viền Viglacera SV4556
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men Gạch: Bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Viglacera SV4561
  Gạch viền Viglacera SV4561
  Liên hệ
  Gạch viền Viglacera SV4561
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 70 x 300 mm
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men Gạch: Bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Taicera BC24012G
  Gạch Viền Taicera BC24012G
  Liên hệ
  Gạch Viền Taicera BC24012G
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: BC24012G
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Taicera BC24012G
  + Kích thước: 250mm x 80mm
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men gạch : Bóng
  + Bề mặt: Láng
  + Loại gach: Gạch Viền
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Wall Tile
 • Gạch Viền:Gạch Viền Taicera BC24032G
  Gạch Viền Taicera BC24032G
  Liên hệ
  Gạch Viền Taicera BC24032G
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: BC24032G
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Taicera BC24032G
  + Kích thước: 250mm x 80mm
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men gạch : Bóng
  + Bề mặt: Láng
  + Loại gach: Gạch Viền
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Wall Tile
 • Gạch Viền:Gạch Viền Taicera BC24017G
  Gạch Viền Taicera BC24017G
  Liên hệ
  Gạch Viền Taicera BC24017G
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: BC24017G
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Taicera BC24017G
  + Kích thước: 250mm x 80mm
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men gạch : Bóng
  + Bề mặt: Láng
  + Loại gach: Gạch Viền
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Wall Tile
 • Gạch Viền:Gạch Viền Taicera BC30x08-0067G
  Gạch Viền Taicera BC30x08-0067G
  Liên hệ
  Gạch Viền Taicera BC30x08-0067G
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: BC30x08-0067G
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Taicera BC30x08-0067G
  + Kích thước: 300mmx80mm
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men gạch : Bóng
  + Bề mặt: Láng
  + Loại gach: Gạch Viền
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Wall Tile
 • Gạch Viền:Gạch Viền Taicera BC30x08-0045G
  Gạch Viền Taicera BC30x08-0045G
  Liên hệ
  Gạch Viền Taicera BC30x08-0045G
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: BC30x08-0045G
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Taicera BC30x08-0045G
  + Kích thước: 300mmx80mm
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men gạch : Bóng
  + Bề mặt: Láng
  + Loại gach: Gạch Viền
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Wall Tile
 • Gạch Viền:Gạch Viền Taicera BC30x08-0409
  Gạch Viền Taicera BC30x08-0409
  Liên hệ
  Gạch Viền Taicera BC30x08-0409
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: BC30x08-0409
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Taicera BC30x08-0409
  + Kích thước: 300mmx80mm
  + Xương gạch: Ceramic
  + Men gạch : Bóng
  + Bề mặt: Láng
  + Loại gach: Gạch Viền
  + Chức năng sử dụng: Gạch Ốp Lát
  + Bộ sưu tập: Wall Tile
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0640NAGOYA001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0640NAGOYA001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0640NAGOYA001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0640NAGOYA001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0640NAGOYA001
  + Kích thước: 60x300 mm
  + Bề mặt: Bóng
  + Công nghệ in: In lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN002
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN002
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730SUN002
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN002
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng
  + Công nghệ in: In lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO002
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO002
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730CARO002
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO002
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730CARO001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730CARO001
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730HOAMAI001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730HOAMAI001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730HOAMAI001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730HOAMAI001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730HOAMAI001
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL003
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL003
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL003
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730FALL003
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL003
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER002
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER002
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730FLOWER002
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER002
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730FLOWER001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER001
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền: Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA006
  Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA006
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA006
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0825HOADA006
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA006
  + Kích thước: 85x250 mm
  + Bề mặt: Nhám, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA005
  Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA005
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA005
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0825HOADA005
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0825HOADA005
  + Kích thước: 85x250 mm
  + Bề mặt: Nhám, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0825SPIRAL004
  Gạch Viền Đồng Tâm V0825SPIRAL004
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0825SPIRAL004
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0825SPIRAL004
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0825SPIRAL004
  + Kích thước: 85x250 mm
  + Bề mặt: Nhám, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY004
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY004
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY004
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0625PHUSY004
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY004
  + Kích thước: 65x250 mm
  + Bề mặt: Láng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Decor
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY002
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY002
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0625PHUSY002
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY002
  + Kích thước: 65x250 mm
  + Bề mặt: Láng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Decor
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0625DAISY001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625DAISY001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625DAISY001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0625DAISY001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0625DAISY001
  + Kích thước: 65x250 mm
  + Bề mặt: Láng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Decor
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0625PHUSY001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0625PHUSY001
  + Kích thước: 65x250 mm
  + Bề mặt: Láng, không bám bẩn, dễ dàng vệ sinh
  + Công nghệ in: In Decor
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch ốp tường
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER003
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER003
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER003
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730FLOWER003
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730FLOWER003
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng
  + Công nghệ in: In lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN003
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN003
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN003
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730SUN003
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN003
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng
  + Công nghệ in: In lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730SUN001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730SUN001
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng
  + Công nghệ in: In lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL002
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL002
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730FALL002
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL002
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng
  + Công nghệ in: In lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL001
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730FALL001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V0730FALL001
  + Kích thước: 70x300 mm
  + Bề mặt: Bóng
  + Công nghệ in: In lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men Gạch: Men bóng
  + Công năng: Gạch viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING002
  Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING002
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730SPRING002
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING002
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Bóng láng, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men gạch: Men Bóng
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING001
  Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING001
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730SPRING001
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V0730SPRING001
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Bóng láng, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In Lụa
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men gạch: Men Bóng
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V0730MOSAIC001
  Gạch viền Đồng Tâm V0730MOSAIC001
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V0730MOSAIC001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V0730MOSAIC001
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V0730MOSAIC001
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhám, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V1060ROMA001
  Gạch viền Đồng Tâm V1060ROMA001
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V1060ROMA001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060ROMA001
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V1060ROMA001
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhám, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU004
  Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU004
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU004
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060VENU004
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU004
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhám, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU002
  Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU002
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060VENU002
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V1060VENU002
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhám, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch men
  + Men gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA004
  Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA004
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA004
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060SAHARA004
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA004
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhám, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch Men
  + Men gạch: Men Bóng
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA002
  Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA002
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060SAHARA002
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V1060SAHARA002
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhám, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch Men
  + Men gạch: Men Matt
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM002
  Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM002
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM002
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060THOCAM002
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM002
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch Granite
  + Men gạch: Men Bóng
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM001
  Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM001
  Liên hệ
  Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060THOCAM001
  + Tên sản phẩm: Gạch viền Đồng Tâm V1060THOCAM001
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn Bóng, ít trầy xước, chống bám bẩn
  + Công nghệ in: In kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch Granite
  + Men gạch: Men Bóng
  + Công năng: Gạch Viền
 • Gạch Viền:Gạch Viền Đồng Tâm V1060MOSAIC001
  Gạch Viền Đồng Tâm V1060MOSAIC001
  Liên hệ
  Gạch Viền Đồng Tâm V1060MOSAIC001
  Giá bán: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: V1060MOSAIC001
  + Tên sản phẩm: Gạch Viền Đồng Tâm V1060MOSAIC001
  + Kích thước: 100 x 600 mm
  + Bề mặt: Nhẵn bóng
  + Công nghệ in: In Kỹ thuật số
  + Loại gạch: Gạch Granite
  + Men gạch: Men Bóng
  + Công năng: Gạch Viền

Gạch Viền

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

So sánh sản phẩm