Gạch Vietceramic 300x300 - Gạch lát nền nhập khẩu cao cấp

Gạch Vietceramic 300x300

Lựa chọn
 • -13%
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MELIMOWA
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MELIMOWA
  611.000 đ 695.000 VND
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MELIMOWA
  Giá bán: 611.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30MELIMOWA
  + Kích thước (mm): 305x305
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MEK
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -21%
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MEBLMOGO
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MEBLMOGO
  611.000 đ 765.000 VND
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MEBLMOGO
  Giá bán: 611.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30MEBLMOGO
  + Kích thước (mm): 305x305
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MEK
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MELIMOWA
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MELIMOWA
  611.000 đ 695.000 VND
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MELIMOWA
  Giá bán: 611.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30MELIMOWA
  + Kích thước (mm): 305x305
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MEK
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MEROMOWA
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MEROMOWA
  611.000 đ 695.000 VND
  Gạch trang trí mosaics Italia Mek 30MEROMOWA
  Giá bán: 611.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30MEROMOWA
  + Kích thước (mm): 305x305
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MEK
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Tây Ban Nha RHIN 2 30MARHGR
  Gạch Tây Ban Nha RHIN 2 30MARHGR
  384.000 đ 437.000 VND
  Gạch Tây Ban Nha RHIN 2 30MARHGR
  Giá bán: 384.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30MARHGR
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: RHIN 2
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Tây Ban Nha RHIN 2 30MARHBL
  Gạch Tây Ban Nha RHIN 2 30MARHBL
  384.000 đ 437.000 VND
  Gạch Tây Ban Nha RHIN 2 30MARHBL
  Giá bán: 384.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30MARHBL
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: RHIN 2
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 30x30 Thái Lan 06T-TRBL
  Gạch 30x30 Thái Lan 06T-TRBL
  68.000 đ 78.000 VND
  Gạch 30x30 Thái Lan 06T-TRBL
  Giá bán: 68.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 06T-TRBL
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: 06T
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-MW-SL-790
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-MW-SL-790
  61.600 đ 70.000 VND
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-MW-SL-790
  Giá bán: 61.600 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 4OD-MW-SL-790
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: 4OD
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-SL-790-6110
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-SL-790-6110
  61.600 đ 70.000 VND
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-SL-790-6110
  Giá bán: 61.600 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 4OD-SL-790-6110
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: 4OD
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-MW-6110
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-MW-6110
  61.600 đ 70.000 VND
  Gạch 30x30 Thái Lan 4OD-MW-6110
  Giá bán: 61.600 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 4OD-MW-6110
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: STATUARI
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331DH
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331DH
  290.000 đ 330.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331DH
  Giá bán: 290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KFP331DH
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ARTECH
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331EH
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331EH
  290.000 đ 330.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331EH
  Giá bán: 290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KFP331EH
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ARTECH
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331CH
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331CH
  290.000 đ 330.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331CH
  Giá bán: 290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KFP331CH
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ARTECH
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331BH
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331BH
  290.000 đ 330.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331BH
  Giá bán: 290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KFP331BH
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ARTECH
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331AH
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331AH
  290.000 đ 330.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia ARTECH 30KFP331AH
  Giá bán: 290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KFP331AH
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ARTECH
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330FH
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330FH
  330.000 đ 375.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330FH
  Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KSP330FH
  + Kích thước (mm): 300x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BROADWAY
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330EH
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330EH
  330.000 đ 375.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330EH
  Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KSP330EH
  + Kích thước (mm): 300x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BROADWAY
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330DH
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330DH
  330.000 đ 375.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330DH
  Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KSP330DH
  + Kích thước (mm): 300x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BROADWAY
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330CH
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330CH
  330.000 đ 375.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330CH
  Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KSP330CH
  + Kích thước (mm): 300x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BROADWAY
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330BH
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330BH
  330.000 đ 375.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330BH
  Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KSP330BH
  + Kích thước (mm): 300x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BROADWAY
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330AH
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330AH
  330.000 đ 375.000 VND
  Gạch 30x30 Malaysia Broadway 30KSP330AH
  Giá bán: 330.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30KSP330AH
  + Kích thước (mm): 300x600
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BROADWAY
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Malaysia EVOLUTION 30EVOLUTION1
  Gạch nhập khẩu Malaysia EVOLUTION 30EVOLUTION1
  227.000 đ 259.000 VND
  Gạch nhập khẩu Malaysia EVOLUTION 30EVOLUTION1
  Giá bán: 227.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30EVOLUTION1
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: EVOLUTION
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch mosaic Thái Lan MIX STONE 4SR1-MISTGR
  Gạch mosaic Thái Lan MIX STONE 4SR1-MISTGR
  80.000 đ 91.000 VND
  Gạch mosaic Thái Lan MIX STONE 4SR1-MISTGR
  Giá bán: 80.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 4SR1-MISTGR
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MIX STONE
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch mosaic Thái Lan EMPERADOR 1SM-EMMA
  Gạch mosaic Thái Lan EMPERADOR 1SM-EMMA
  67.000 đ 77.000 VND
  Gạch mosaic Thái Lan EMPERADOR 1SM-EMMA
  Giá bán: 67.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1SM-EMMA
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: EMPERADOR
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch mosaic Thái Lan STRAWBERRY 1SM-STFIBL
  Gạch mosaic Thái Lan STRAWBERRY 1SM-STFIBL
  61.000 đ 70.000 VND
  Gạch mosaic Thái Lan STRAWBERRY 1SM-STFIBL
  Giá bán: 61.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1SM-STFIBL
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: STRAWBERRY
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dAversa 30AGTA332706R
  Gạch bông Indonesia dAversa 30AGTA332706R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dAversa 30AGTA332706R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332706R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dAversa
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dChiazza 30AGTA332701R
  Gạch bông Indonesia dChiazza 30AGTA332701R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dChiazza 30AGTA332701R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332701R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dChiazza
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dGravina 30AGTA332712R
  Gạch bông Indonesia dGravina 30AGTA332712R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dGravina 30AGTA332712R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332712R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dGravina
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dBatik 30AGTA332711R
  Gạch bông Indonesia dBatik 30AGTA332711R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dBatik 30AGTA332711R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332711R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dBatik
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch bông Indonesia dJardin 30AGTA332705R
  Gạch bông Indonesia dJardin 30AGTA332705R
  381.000 đ 434.000 VND
  Gạch bông Indonesia dJardin 30AGTA332705R
  Giá bán: 381.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30AGTA332705R
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: dJardin
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Indonesia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Malaysia GURUN 30N08
  Gạch nhập khẩu Malaysia GURUN 30N08
  270.000 đ 307.000 VND
  Gạch nhập khẩu Malaysia GURUN 30N08
  Giá bán: 270.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30N08
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: GURUN
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia 30x30 Victoria 30VICTORIA1
  Gạch Malaysia 30x30 Victoria 30VICTORIA1
  215.000 đ 245.000 VND
  Gạch Malaysia 30x30 Victoria 30VICTORIA1
  Giá bán: 215.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30VICTORIA1
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Victoria
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Thái Lan Marmoro White 1SM-MW
  Gạch Thái Lan Marmoro White 1SM-MW
  61.000 đ 70.000 VND
  Gạch Thái Lan Marmoro White 1SM-MW
  Giá bán: 61.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1SM-MW
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch men
  + Bộ sưu tập: Marmoro
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Thái Lan Marmoro White 30MW
  Gạch nhập khẩu Thái Lan Marmoro White 30MW
  279.000 đ 317.000 VND
  Gạch nhập khẩu Thái Lan Marmoro White 30MW
  Giá bán: 279.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 30MW
  + Kích thước (mm): 300x300
  + Chất liệu: Gạch men
  + Bộ sưu tập: Marmoro
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

Xuất xứ

Bộ sưu tập

So sánh sản phẩm