Gạch Vietceramic 400x800 - Gạch nhập khẩu cao cấp

Gạch Vietceramic 400x800

Lựa chọn
1 2
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 NEOBASALT 48GT741400
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 NEOBASALT 48GT741400
  1.246.000 đ 1.416.000 VND
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 NEOBASALT 48GT741400
  Giá bán: 1.246.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48GT741400
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: NEOBASALT
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 Balza 48BAS
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 Balza 48BAS
  1.254.000 đ 1.425.000 VND
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 Balza 48BAS
  Giá bán: 1.254.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48BAS
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: Balza
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 Balza 48BCH
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 Balza 48BCH
  1.254.000 đ 1.425.000 VND
  Gạch nhập khẩu Italia 40x80 Balza 48BCH
  Giá bán: 1.254.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48BCH
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: Balza
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BVPE_4V
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BVPE_4V
  1.254.000 đ 1.425.000 VND
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BVPE_4V
  Giá bán: 1.254.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48BVPE_4V
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch men
  + Bộ sưu tập: Brave
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BV3DWAPE
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BV3DWAPE
  1.337.000 đ 1.520.000 VND
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BV3DWAPE
  Giá bán: 1.337.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48BV3DWAPE
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch men
  + Bộ sưu tập: Brave
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • Gạch men ốp tường Italia Brave 48BVPE
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BVPE
  1.425.000 đ
  Gạch men ốp tường Italia Brave 48BVPE
  Giá bán: 1.425.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48BVPE
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch men
  + Bộ sưu tập: Brave
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084EL
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084EL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084EL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084EL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084CL
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084CL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084CL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084CL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084BL
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084BL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Element 48G4R5084BL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084BL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084AL
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084AL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084AL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084AL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084ES
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084ES
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084ES
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084ES
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084CS
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084CS
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084CS
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084CS
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084BS
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084BS
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084BS
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084BS
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084AS
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084AS
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Element 48G4R5084AS
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5084AS
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Element
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085D
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085D
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085D
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085D
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085C
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085C
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085C
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085C
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085B
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085B
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085B
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085B
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085A
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085A
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085A
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085A
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085DL
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085DL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085DL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085DL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085CL
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085CL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085CL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085CL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085BL
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085BL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085BL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085BL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085AL
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085AL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch Malaysia Ardesia 48G4R5085AL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5085AL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Ardesia
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu 40x80 Malaysia 48G4R5086DL
  Gạch nhập khẩu 40x80 Malaysia 48G4R5086DL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch nhập khẩu 40x80 Malaysia 48G4R5086DL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086DL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu 40x80 Malaysia 48G4R5086CL
  Gạch nhập khẩu 40x80 Malaysia 48G4R5086CL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch nhập khẩu 40x80 Malaysia 48G4R5086CL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086CL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -9%
  Gạch 40x80 Malaysia Soul Travertine 48G4R5086BL
  Gạch 40x80 Malaysia Soul Travertine 48G4R5086BL
  485.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Soul Travertine 48G4R5086BL
  Giá bán: 485.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086BL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Soul Travertine 48G4R5086AL
  Gạch 40x80 Malaysia Soul Travertine 48G4R5086AL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Soul Travertine 48G4R5086AL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086AL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086D
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086D
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086D
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086D
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086C
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086C
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086C
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086C
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086B
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086B
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086B
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086B
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086A
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086A
  426.000 đ 485.000 VND
  Gạch Malaysia Soul Travertine 48G4R5086A
  Giá bán: 426.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5086A
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Soul Travertine
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067DL
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067DL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067DL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067DL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067CL
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067CL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067CL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067CL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067BL
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067BL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067BL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067BL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067AL
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067AL
  466.000 đ 530.000 VND
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067AL
  Giá bán: 466.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067AL
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067D
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067D
  485.000 đ
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067D
  Giá bán: 485.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067D
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067C
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067C
  485.000 đ
  Gạch 40x80 Malaysia Art Rock 48G4R5067C
  Giá bán: 485.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067C
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • Gạch men mờ Malaysia Art Rock 48G4R5067B
  Gạch men mờ Malaysia Art Rock 48G4R5067B
  485.000 đ
  Gạch men mờ Malaysia Art Rock 48G4R5067B
  Giá bán: 485.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067B
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • Gạch men mờ Malaysia Art Rock 48G4R5067A
  Gạch men mờ Malaysia Art Rock 48G4R5067A
  485.000 đ
  Gạch men mờ Malaysia Art Rock 48G4R5067A
  Giá bán: 485.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48G4R5067A
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Art Rock
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Malaysia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Room Pearl 48ROPE
  Gạch nhập khẩu Room Pearl 48ROPE
  1.232.000 đ 1.400.000 VND
  Gạch nhập khẩu Room Pearl 48ROPE
  Giá bán: 1.232.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48ROPE
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ROOM
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Room Cord 48ROCO
  Gạch nhập khẩu Room Cord 48ROCO
  1.232.000 đ 1.400.000 VND
  Gạch nhập khẩu Room Cord 48ROCO
  Giá bán: 1.232.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 48ROCO
  + Kích thước (mm): 400x800
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ROOM
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
So sánh sản phẩm