Cửa hàng bán gạch Vietceramics 750x1500 giá tốt tại Hà Nội

Gạch Vietceramics 750x1500

Lựa chọn
 • -12%
  Gạch giả kim loại Italia Mek 75150MELI
  Gạch giả kim loại Italia Mek 75150MELI
  1.540.000 đ 1.750.000 VND
  Gạch giả kim loại Italia Mek 75150MELI
  Giá bán: 1.540.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MELI
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MEK
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch giả kim loại Italia Mek 75150MEME
  Gạch giả kim loại Italia Mek 75150MEME
  1.540.000 đ 1.750.000 VND
  Gạch giả kim loại Italia Mek 75150MEME
  Giá bán: 1.540.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MEME
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MEK
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 75x150 Italia Mek 75150MEDA
  Gạch 75x150 Italia Mek 75150MEDA
  1.540.000 đ 1.750.000 VND
  Gạch 75x150 Italia Mek 75150MEDA
  Giá bán: 1.540.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MEDA
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MEK
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75150M03V
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75150M03V
  1.628.000 đ 1.850.000 VND
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75150M03V
  Giá bán: 1.628.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150M03V
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MYSTONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75150MQV8
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75150MQV8
  1.628.000 đ 1.850.000 VND
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75150MQV8
  Giá bán: 1.628.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MQV8
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MYSTONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch 750x1500 nhập khẩu Italia 75150MQVU
  Gạch 750x1500 nhập khẩu Italia 75150MQVU
  1.628.000 đ 1.850.000 VND
  Gạch 750x1500 nhập khẩu Italia 75150MQVU
  Giá bán: 1.628.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MQVU
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MYSTONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Marvel Gems Carrara 75150MGCA
  Gạch Marvel Gems Carrara 75150MGCA
  2.200.000 đ 2.500.000 VND
  Gạch Marvel Gems Carrara 75150MGCA
  Giá bán: 2.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MGCA
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Marvel Gems
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Marvel Gems White 75150MGBL
  Gạch Marvel Gems White 75150MGBL
  2.200.000 đ 2.500.000 VND
  Gạch Marvel Gems White 75150MGBL
  Giá bán: 2.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MGBL
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Marvel Gems
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Marvel Gems White 75150MGPE
  Gạch Marvel Gems White 75150MGPE
  2.200.000 đ 2.500.000 VND
  Gạch Marvel Gems White 75150MGPE
  Giá bán: 2.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MGPE
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Marvel Gems
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Marvel Gems White 75150MGWH
  Gạch Marvel Gems White 75150MGWH
  2.200.000 đ 2.500.000 VND
  Gạch Marvel Gems White 75150MGWH
  Giá bán: 2.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MGWH
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Marvel Gems
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Vietceramics 75150MSBAS
  Gạch Vietceramics 75150MSBAS
  2.200.000 đ 2.500.000 VND
  Gạch Vietceramics 75150MSBAS
  Giá bán: 2.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MSBAS
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL STONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -11%
  Gạch NERO MARQUINA Vietceramics 75150MSNER
  Gạch NERO MARQUINA Vietceramics 75150MSNER
  2.984.000 đ 3.350.000 VND
  Gạch NERO MARQUINA Vietceramics 75150MSNER
  Giá bán: 2.984.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MSNER
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL STONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Vietceramics CLAUZETTO WHITE 75150MSCL
  Gạch Vietceramics CLAUZETTO WHITE 75150MSCL
  2.200.000 đ 2.500.000 VND
  Gạch Vietceramics CLAUZETTO WHITE 75150MSCL
  Giá bán: 2.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MSCL
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL STONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -11%
  Gạch nhập khẩu Vietceramics 75150MSBAR
  Gạch nhập khẩu Vietceramics 75150MSBAR
  2.984.000 đ 3.350.000 VND
  Gạch nhập khẩu Vietceramics 75150MSBAR
  Giá bán: 2.984.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MSBAR
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL STONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Vietceramics 75150MPGR
  Gạch Vietceramics 75150MPGR
  2.842.000 đ 3.230.000 VND
  Gạch Vietceramics 75150MPGR
  Giá bán: 2.842.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MPGR
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL PRO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Vietceramics 75150MPTR
  Gạch Vietceramics 75150MPTR
  2.842.000 đ 3.230.000 VND
  Gạch Vietceramics 75150MPTR
  Giá bán: 2.842.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MPTR
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL PRO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch vân đá marble Vietceramics 75150MPSTMAA
  Gạch vân đá marble Vietceramics 75150MPSTMAA
  2.842.000 đ 3.230.000 VND
  Gạch vân đá marble Vietceramics 75150MPSTMAA
  Giá bán: 2.842.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: gạch vân đá marble 75150MPSTMAA/75150MPSTMAB
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL PRO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch vân đá marble 75x150 Vietceramics 75150MPST
  Gạch vân đá marble 75x150 Vietceramics 75150MPST
  2.842.000 đ 3.230.000 VND
  Gạch vân đá marble 75x150 Vietceramics 75150MPST
  Giá bán: 2.842.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MPST
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL PRO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain 75x150 Vietceramics 75150MPNO
  Gạch Porcelain 75x150 Vietceramics 75150MPNO
  2.842.000 đ 3.230.000 VND
  Gạch Porcelain 75x150 Vietceramics 75150MPNO
  Giá bán: 2.842.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MPNO
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL PRO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain 75x150 Vietceramics 75150MVCA
  Gạch Porcelain 75x150 Vietceramics 75150MVCA
  2.842.000 đ 3.230.000 VND
  Gạch Porcelain 75x150 Vietceramics 75150MVCA
  Giá bán: 2.842.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75150MVCA
  + Kích thước (mm): 750x1500
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

Bộ sưu tập

Xuất xứ

So sánh sản phẩm