Showroom bán gạch Vietceramics 750x750 uy tín Hà Nội

Gạch Vietceramics 750x750

Lựa chọn
 • -13%
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MGR
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MGR
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MGR
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 74MGR
  + Kích thước (mm): 740x740
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MBE
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MBE
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MBE
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 74MBE
  + Kích thước (mm): 740x740
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MCA
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MCA
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch lát nền Italia MARVEL 74MCA
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 74MCA
  + Kích thước (mm): 740x740
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75MQVZ
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75MQVZ
  1.293.000 đ 1.470.000 VND
  Gạch vân đá nhập khẩu Italia 75MQVZ
  Giá bán: 1.293.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MQVZ
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: MYSTONE
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain Tây Ban Nha Luni 75LUBL
  Gạch Porcelain Tây Ban Nha Luni 75LUBL
  828.000 đ 941.000 VND
  Gạch Porcelain Tây Ban Nha Luni 75LUBL
  Giá bán: 828.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75LUBL
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Luni
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMMA
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMMA
  919.000 đ 1.045.000 VND
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMMA
  Giá bán: 919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75IMMA
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Imperium
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMNA
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMNA
  919.000 đ 1.045.000 VND
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMNA
  Giá bán: 919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75IMNA
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Imperium
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMMAPUL
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMMAPUL
  919.000 đ 1.045.000 VND
  Gạch lát nềnTây Ban Nha Imperium 75IMMAPUL
  Giá bán: 919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75IMMAPUL
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Imperium
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain lát nền Tây Ban Nha 75SNOW
  Gạch Porcelain lát nền Tây Ban Nha 75SNOW
  919.000 đ 1.045.000 VND
  Gạch Porcelain lát nền Tây Ban Nha 75SNOW
  Giá bán: 919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75SNOW
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch ceramic
  + Bộ sưu tập: SNOW
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain lát nền Tây Ban Nha 75SNOWPUL
  Gạch Porcelain lát nền Tây Ban Nha 75SNOWPUL
  919.000 đ 1.045.000 VND
  Gạch Porcelain lát nền Tây Ban Nha 75SNOWPUL
  Giá bán: 919.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75SNOWPUL
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch ceramic
  + Bộ sưu tập: SNOW
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha Burlingstone 75BUBO
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha Burlingstone 75BUBO
  809.000 đ 920.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha Burlingstone 75BUBO
  Giá bán: 809.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75BUBO
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: Burlingstone
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha Burlingstone 75BUGR
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha Burlingstone 75BUGR
  809.000 đ 920.000 VND
  Gạch nhập khẩu Tây Ban Nha Burlingstone 75BUGR
  Giá bán: 809.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75BUGR
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: Burlingstone
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Tây Ban Nha Burlingstone 750x750 75BUTA
  Gạch Tây Ban Nha Burlingstone 750x750 75BUTA
  809.000 đ 920.000 VND
  Gạch Tây Ban Nha Burlingstone 750x750 75BUTA
  Giá bán: 809.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75BUTA
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: Burlingstone
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Tây Ban Nha Burlingstone 750x750 75BUMA
  Gạch Tây Ban Nha Burlingstone 750x750 75BUMA
  809.000 đ 920.000 VND
  Gạch Tây Ban Nha Burlingstone 750x750 75BUMA
  Giá bán: 809.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75BUMA
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: Burlingstone
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Tây Ban Nha 750x750 75MACR
  Gạch Tây Ban Nha 750x750 75MACR
  778.000 đ 885.000 VND
  Gạch Tây Ban Nha 750x750 75MACR
  Giá bán: 778.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MACR
  + Kích thước (mm): 150x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL CREMA
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Tây Ban Nha 75CABO
  Gạch Tây Ban Nha 75CABO
  729.000 đ 829.000 VND
  Gạch Tây Ban Nha 75CABO
  Giá bán: 729.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75CABO
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: CANTERA
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Room White 75ROWH
  Gạch nhập khẩu Room White 75ROWH
  1.170.000 đ 1.330.000 VND
  Gạch nhập khẩu Room White 75ROWH
  Giá bán: 1.170.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75ROWH
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ROOM
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu ITALIA Room Grey 75ROGR
  Gạch nhập khẩu ITALIA Room Grey 75ROGR
  1.170.000 đ 1.330.000 VND
  Gạch nhập khẩu ITALIA Room Grey 75ROGR
  Giá bán: 1.170.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75ROGR
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ROOM
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch ITALIA nhập khẩu Room Cord 75ROCO
  Gạch ITALIA nhập khẩu Room Cord 75ROCO
  1.170.000 đ 1.330.000 VND
  Gạch ITALIA nhập khẩu Room Cord 75ROCO
  Giá bán: 1.170.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75ROCO
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ROOM
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch 75x75 Room Pearl 75ROPE
  Gạch 75x75 Room Pearl 75ROPE
  1.170.000 đ 1.330.000 VND
  Gạch 75x75 Room Pearl 75ROPE
  Giá bán: 1.170.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75ROPE
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: ROOM
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Vietceramics 75MPGR
  Gạch Vietceramics 75MPGR
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch Vietceramics 75MPGR
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MPGR
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL PRO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain vân đá Vietceramics 75MGR
  Gạch Porcelain vân đá Vietceramics 75MGR
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch Porcelain vân đá Vietceramics 75MGR
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MGR
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain 75x75 Vietceramics 75MVBR
  Gạch Porcelain 75x75 Vietceramics 75MVBR
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch Porcelain 75x75 Vietceramics 75MVBR
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MVBR
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Porcelain lát nền Vietceramics 75MBE
  Gạch Porcelain lát nền Vietceramics 75MBE
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch Porcelain lát nền Vietceramics 75MBE
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MBE
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch vân đá cẩm thạch Vietceramics 75MVCH
  Gạch vân đá cẩm thạch Vietceramics 75MVCH
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch vân đá cẩm thạch Vietceramics 75MVCH
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MVCH
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch ốp lát Vietceramics 75MVMO
  Gạch ốp lát Vietceramics 75MVMO
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch ốp lát Vietceramics 75MVMO
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MVMO
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch lát nền Vietceramics 75MCA
  Gạch lát nền Vietceramics 75MCA
  2.257.000 đ 2.565.000 VND
  Gạch lát nền Vietceramics 75MCA
  Giá bán: 2.257.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 75MCA
  + Kích thước (mm): 750x750
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

Bộ sưu tập

Xuất xứ

So sánh sản phẩm