Showroom phân phối gạch Vietceramics 900x900 giá tốt

Gạch Vietceramics 900x900

Lựa chọn
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLCH
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLCH
  620.000 đ 705.000 VND
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLCH
  Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSGLCH
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLCE
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLCE
  620.000 đ 705.000 VND
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLCE
  Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSGLCE
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLBE
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLBE
  620.000 đ 705.000 VND
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLBE
  Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSGLBE
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLBI
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLBI
  620.000 đ 705.000 VND
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSGLBI
  Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSGLBI
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSCH
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSCH
  536.000 đ 609.000 VND
  Gạch nhập khẩu Trung Quốc OSLO 90OSCH
  Giá bán: 536.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSCH
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Trung Quốc OSLO 90x90 90OSCE
  Gạch Trung Quốc OSLO 90x90 90OSCE
  536.000 đ 609.000 VND
  Gạch Trung Quốc OSLO 90x90 90OSCE
  Giá bán: 536.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSCE
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Trung Quốc OSLO 90x90 90OSBE
  Gạch Trung Quốc OSLO 90x90 90OSBE
  536.000 đ 609.000 VND
  Gạch Trung Quốc OSLO 90x90 90OSBE
  Giá bán: 536.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSBE
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Trung Quốc OSLO 90OSBI
  Gạch Trung Quốc OSLO 90OSBI
  536.000 đ 609.000 VND
  Gạch Trung Quốc OSLO 90OSBI
  Giá bán: 536.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90OSBI
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: OSLO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu 90x90 Trung Quốc 90QI9P530M
  Gạch nhập khẩu 90x90 Trung Quốc 90QI9P530M
  602.000 đ 685.000 VND
  Gạch nhập khẩu 90x90 Trung Quốc 90QI9P530M
  Giá bán: 602.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90QI9P530M
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARBLE 1
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch nhập khẩu 90x90 Trung Quốc 90QI9P560M
  Gạch nhập khẩu 90x90 Trung Quốc 90QI9P560M
  602.000 đ 685.000 VND
  Gạch nhập khẩu 90x90 Trung Quốc 90QI9P560M
  Giá bán: 602.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90QI9P560M
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARBLE 1
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch nhập khẩu Italia Trend 90N9F85R
  Gạch nhập khẩu Italia Trend 90N9F85R
  1.628.000 đ 1.850.000 VND
  Gạch nhập khẩu Italia Trend 90N9F85R
  Giá bán: 1.628.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90N9F85R
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Trend
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Italia
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POCO
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POCO
  1.135.000 đ 1.290.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POCO
  Giá bán: 1.135.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90POCO
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Powder
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POTO
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POTO
  1.135.000 đ 1.290.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POTO
  Giá bán: 1.135.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90POTO
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Powder
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POAR
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POAR
  1.135.000 đ 1.290.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POAR
  Giá bán: 1.135.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90POAR
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Powder
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POSN
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POSN
  1.135.000 đ 1.290.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha Powder 90POSN
  Giá bán: 1.135.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90POSN
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: Powder
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 90GUCL
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 90GUCL
  1.755.000 đ 1.995.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 90GUCL
  Giá bán: 1.755.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90GUCL
  + Kích thước (mm): 900x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: GUBI
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 90GULI
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 90GULI
  1.755.000 đ 1.995.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 90GULI
  Giá bán: 1.755.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 90GULI
  + Kích thước (mm): 90x90
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: GUBI
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch vân đá marble Vietceramics 89N85M8Y
  Gạch vân đá marble Vietceramics 89N85M8Y
  2.068.000 đ 2.350.000 VND
  Gạch vân đá marble Vietceramics 89N85M8Y
  Giá bán: 2.068.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 89N85M8Y
  + Kích thước (cm): 89x89
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: TELE DI MARMO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

Bộ sưu tập

Xuất xứ

So sánh sản phẩm