Gạch lát nền Vitto 300x300 - Gạch lát nhà tắm, phòng vệ sinh

Gạch Vitto 300x300

Lựa chọn
 • Gạch lát nền ceramic Vitto 3B432
  Gạch lát nền ceramic Vitto 3B432
  160.000 đ
  Gạch lát nền ceramic Vitto 3B432
  Giá bán: 160.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3B432
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Ghi
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch Ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic Vitto 3B433
  Gạch lát nền ceramic Vitto 3B433
  160.000 đ
  Gạch lát nền ceramic Vitto 3B433
  Giá bán: 160.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3B433
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Nâu
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch Ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic Vitto 3B435
  Gạch lát nền ceramic Vitto 3B435
  Liên hệ
  Gạch lát nền ceramic Vitto 3B435
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3B435
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Ghi
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch Ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic men matt Vitto B493F1
  Gạch lát nền ceramic men matt Vitto B493F1
  Liên hệ
  Gạch lát nền ceramic men matt Vitto B493F1
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: B493F1
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch Ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic men matt Vitto 9B480
  Gạch lát nền ceramic men matt Vitto 9B480
  Liên hệ
  Gạch lát nền ceramic men matt Vitto 9B480
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 9B480
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch Ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền porcelain Vitto 2H934
  Gạch lát nền porcelain Vitto 2H934
  Liên hệ
  Gạch lát nền porcelain Vitto 2H934
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2H934
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Ghi
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch porcelain
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền men matt Vitto 2H941
  Gạch lát nền men matt Vitto 2H941
  Liên hệ
  Gạch lát nền men matt Vitto 2H941
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2H941
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch porcelain
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền men matt Vitto 3H904
  Gạch lát nền men matt Vitto 3H904
  Liên hệ
  Gạch lát nền men matt Vitto 3H904
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3H904
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền men matt Vitto 0405
  Gạch lát nền men matt Vitto 0405
  Liên hệ
  Gạch lát nền men matt Vitto 0405
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0405
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Nâu
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền Sugar Vitto 0970
  Gạch lát nền Sugar Vitto 0970
  Liên hệ
  Gạch lát nền Sugar Vitto 0970
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0970
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Sugar
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền 30x30 Vitto 3005
  Gạch lát nền 30x30 Vitto 3005
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 Vitto 3005
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3005
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Đen xám
  + Bề mặt: Phẳng - bóng
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền 30x30 Vitto 0754
  Gạch lát nền 30x30 Vitto 0754
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 Vitto 0754
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0754
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Xanh
  + Bề mặt: Phẳng - bóng
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền 30x30 Vitto 0682
  Gạch lát nền 30x30 Vitto 0682
  Liên hệ
  Gạch lát nền 30x30 Vitto 0682
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0682
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Đen
  + Bề mặt: Phẳng - bóng
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền men matt Vitto 1037
  Gạch lát nền men matt Vitto 1037
  Liên hệ
  Gạch lát nền men matt Vitto 1037
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1037
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Nâu
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền men matt Vitto 1036
  Gạch lát nền men matt Vitto 1036
  Liên hệ
  Gạch lát nền men matt Vitto 1036
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1036
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Xám
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền vân đá Vitto 1034
  Gạch lát nền vân đá Vitto 1034
  Liên hệ
  Gạch lát nền vân đá Vitto 1034
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1034
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền vân đá Vitto 1033
  Gạch lát nền vân đá Vitto 1033
  Liên hệ
  Gạch lát nền vân đá Vitto 1033
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1033
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Xám
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men Matt 30x30 Vitto 1032
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1032
  Liên hệ
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1032
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1032
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Nâu
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men Matt 30x30 Vitto 1029F2
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1029F2
  Liên hệ
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1029F2
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1029F2
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men Matt 30x30 Vitto 1029F1
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1029F1
  Liên hệ
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1029F1
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1029F1
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men Matt 30x30 Vitto 1028
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1028
  Liên hệ
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1028
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1028
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men Matt 30x30 Vitto 1024F2
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1024F2
  Liên hệ
  Gạch men Matt 30x30 Vitto 1024F2
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1024F2
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Xám
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men Matt lát nền Vitto 1024F1
  Gạch men Matt lát nền Vitto 1024F1
  Liên hệ
  Gạch men Matt lát nền Vitto 1024F1
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1024F1
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Xám
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men lát nền Vitto 1015
  Gạch men lát nền Vitto 1015
  Liên hệ
  Gạch men lát nền Vitto 1015
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1015
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Nâu
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men lát nền Vitto 1009
  Gạch men lát nền Vitto 1009
  Liên hệ
  Gạch men lát nền Vitto 1009
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1009
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men lát nền Vitto 1008
  Gạch men lát nền Vitto 1008
  Liên hệ
  Gạch men lát nền Vitto 1008
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1008
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Ghi
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch men lát nền Vitto 1007
  Gạch men lát nền Vitto 1007
  Liên hệ
  Gạch men lát nền Vitto 1007
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 1007
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic Vitto 0480
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0480
  Liên hệ
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0480
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0480
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic Vitto 0444
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0444
  Liên hệ
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0444
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0444
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Xám
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic Vitto 0441
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0441
  Liên hệ
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0441
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0441
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền ceramic Vitto 0435
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0435
  Liên hệ
  Gạch lát nền ceramic Vitto 0435
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0435
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Ghi
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền Vitto 0433
  Gạch lát nền Vitto 0433
  Liên hệ
  Gạch lát nền Vitto 0433
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0433
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Hồng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền Vitto 0430
  Gạch lát nền Vitto 0430
  Liên hệ
  Gạch lát nền Vitto 0430
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 0430
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Nâu
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền Vitto 3B402
  Gạch lát nền Vitto 3B402
  160.000 đ
  Gạch lát nền Vitto 3B402
  Giá bán: 160.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3B402
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Nâu
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền Vitto 300x300 2B444
  Gạch lát nền Vitto 300x300 2B444
  Liên hệ
  Gạch lát nền Vitto 300x300 2B444
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2B444
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Ghi
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto
 • Gạch lát nền Vitto 300x300 2B441
  Gạch lát nền Vitto 300x300 2B441
  Liên hệ
  Gạch lát nền Vitto 300x300 2B441
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 2B441
  + Kích thước: 300x300 mm
  + Màu sắc: Vàng
  + Bề mặt: Phẳng - Matt
  + Xương gạch: Gạch ceramic
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Thương hiệu: Gạch Vitto

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

So sánh sản phẩm