Đại lý phân phối gương trang trí Navado giá tốt

Gương trang trí Navado

Lựa chọn
1 2 3
 • -7%
  Gương trang trí Decor Navado 508C
  Gương trang trí Decor Navado 508C
  1.170.000 đ 1.250.000 VND
  Gương trang trí Decor Navado 508C
  Giá bán: 1.170.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Decor Navado 508C
  + Mã sản phẩm: Navado 508C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 5
  + Cân nặng: 2.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -6%
  Gương trang trí Decor Navado 116D
  Gương trang trí Decor Navado 116D
  1.750.000 đ 1.850.000 VND
  Gương trang trí Decor Navado 116D
  Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Decor Navado 116D
  + Mã sản phẩm: Navado 116D
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 900 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -16%
  Gương trang trí Decor Navado 101C
  Gương trang trí Decor Navado 101C
  1.050.000 đ 1.250.000 VND
  Gương trang trí Decor Navado 101C
  Giá bán: 1.050.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Decor Navado 101C
  + Mã sản phẩm: Navado 101C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -6%
  Gương trang trí Decor Navado 102C
  Gương trang trí Decor Navado 102C
  900.000 đ 950.000 VND
  Gương trang trí Decor Navado 102C
  Giá bán: 900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Decor Navado 102C
  + Mã sản phẩm: Navado 102C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -10%
  Gương trang trí Decor Navado 103C
  Gương trang trí Decor Navado 103C
  650.000 đ 720.000 VND
  Gương trang trí Decor Navado 103C
  Giá bán: 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Decor Navado 103C
  + Mã sản phẩm: Navado 103C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -8%
  Gương trang trí Decor Navado 105C
  Gương trang trí Decor Navado 105C
  1.150.000 đ 1.250.000 VND
  Gương trang trí Decor Navado 105C
  Giá bán: 1.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Decor Navado 105C
  + Mã sản phẩm: Navado 105C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -8%
  Gương trang trí Decor Navado Oras 60cm
  Gương trang trí Decor Navado Oras 60cm
  2.650.000 đ 2.850.000 VND
  Gương trang trí Decor Navado Oras 60cm
  Giá bán: 2.650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Decor Navado Oras 60cm
  + Mã sản phẩm: Navado Oras 60cm
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 600 * 10
  + Cân nặng: 4.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -8%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 540D
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 540D
  1.430.000 đ 1.550.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 540D
  Giá bán: 1.430.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật navado 540D
  + Mã sản phẩm: Navado 540D
  + Kích thước sản phẩm: 700 * 900 * 50
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -5%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 539C
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 539C
  1.430.000 đ 1.500.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 539C
  Giá bán: 1.430.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật navado 539C
  + Mã sản phẩm: Navado 539C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 50
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -13%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 542C
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 542C
  1.350.000 đ 1.550.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado 542C
  Giá bán: 1.350.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado 542C
  + Mã sản phẩm: Navado 542C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 40
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -9%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 543
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 543
  2.200.000 đ 2.400.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 543
  Giá bán: 2.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 543
  + Mã sản phẩm: Navado NAV 543
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 40
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -17%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Tuylip
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Tuylip
  1.550.000 đ 1.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Tuylip
  Giá bán: 1.550.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Tuylip
  + Mã sản phẩm: Navado Tuylip
  + Kích thước sản phẩm: 700 * 900 * 50
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Bắt đế: 50 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -10%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 538C
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 538C
  1.500.000 đ 1.650.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 538C
  Giá bán: 1.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 538C
  + Mã sản phẩm: Navado NAV 538C
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 50
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Bắt đế: 15 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -3%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Diamond
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Diamond
  2.150.000 đ 2.200.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Diamond
  Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Diamond
  + Mã sản phẩm: Navado Diamond
  + Kích thước sản phẩm: 550 * 750 * 50
  + Cân nặng: 2.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -8%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác 70cm
  Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác 70cm
  1.850.000 đ 2.000.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác 70cm
  Giá bán: 1.850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác
  + Mã sản phẩm: Navado lục giác
  + Kích thước sản phẩm: 700 * 700 * 50
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -11%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác 50cm
  Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác 50cm
  1.650.000 đ 1.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác 50cm
  Giá bán: 1.650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado lục giác
  + Mã sản phẩm: Navado lục giác
  + Kích thước sản phẩm: 500 * 500 * 50
  + Cân nặng: 2 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -20%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 109C
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 109C
  1.250.000 đ 1.550.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 109C
  Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado NAV 109C
  + Mã sản phẩm: Navado NAV 109C
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Bắt đế: 15 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -8%
  Gương trang điểm Navado Elsa
  Gương trang điểm Navado Elsa
  1.800.000 đ 1.950.000 VND
  Gương trang điểm Navado Elsa
  Giá bán: 1.800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang điểm Navado Elsa
  + Mã sản phẩm: Navado Elsa
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm
 • -32%
  Gương trang trí phòng tắm Navado Apple
  Gương trang trí phòng tắm Navado Apple
  850.000 đ 1.250.000 VND
  Gương trang trí phòng tắm Navado Apple
  Giá bán: 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí phòng tắm Navado Apple
  + Mã sản phẩm: Navado Apple
  + Kích thước sản phẩm: 650 * 750 * 5
  + Cân nặng: 3.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm
 • -20%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Hilton
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Hilton
  1.250.000 đ 1.550.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Hilton
  Giá bán: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Hilton
  + Mã sản phẩm: Navado Hilton
  + Kích thước sản phẩm: 550 * 750 * 50
  + Cân nặng: 2 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -12%
  Gương trang trí cổ điển Navado Optima 50cm
  Gương trang trí cổ điển Navado Optima 50cm
  1.600.000 đ 1.800.000 VND
  Gương trang trí cổ điển Navado Optima 50cm
  Giá bán: 1.600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí cổ điển Navado Optima 50cm
  + Mã sản phẩm: Navado Optima
  + Kích thước sản phẩm: 500 * 500 * 10 mm
  + Cân nặng: 4.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Chất liệu: khung gương gỗ và sơn PU cao cấp
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Bắt đế: 5cm
  + Miêu tả: Gương mài tay ghép thủ công
  + Màu chính: Màu vàng xậm
  + Khu vực hay lắp: Sảnh,phòng khách,phòng ăn,phòng ngủ
 • -11%
  Gương trang trí phòng tắm Navado Fuji
  Gương trang trí phòng tắm Navado Fuji
  5.800.000 đ 6.500.000 VND
  Gương trang trí phòng tắm Navado Fuji
  Giá bán: 5.800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí phòng tắm Navado Fuji
  + Mã sản phẩm: Navado Fuji
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 1000 * 10
  + Cân nặng: 4.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm
 • -6%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Dubai
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Dubai
  6.500.000 đ 6.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Dubai
  Giá bán: 6.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Dubai
  + Mã sản phẩm: Navado Dubai
  + Kích thước sản phẩm: 900 * 900 * 10
  + Cân nặng: 11.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -6%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Rose Gold
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Rose Gold
  6.500.000 đ 6.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Rose Gold
  Giá bán: 6.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Rose Gold
  + Mã sản phẩm: Navado Rose Gold
  + Kích thước sản phẩm: 900 * 900 * 10
  + Cân nặng: 11.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -10%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Field
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Field
  3.500.000 đ 3.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Field
  Giá bán: 3.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Field
  + Mã sản phẩm: Navado Field
  + Kích thước sản phẩm: 900 * 900 * 40
  + Cân nặng: 2.5 kg
  + Bắt đế: 20cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -10%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Natural
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Natural
  9.500.000 đ 10.500.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Natural
  Giá bán: 9.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Natural
  + Mã sản phẩm: Navado Natural
  + Kích thước sản phẩm: 830 * 830 * 40
  + Cân nặng: 7.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -6%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Mermaid
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Mermaid
  8.500.000 đ 9.000.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Mermaid
  Giá bán: 8.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Mermaid
  + Mã sản phẩm: Navado Mermaid
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 1000 * 5
  + Cân nặng: 7.5 kg
  + Bắt đế: móc cài
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -6%
  Gương trang trí nghệ thuật 3D Navado Queen Bee
  Gương trang trí nghệ thuật 3D Navado Queen Bee
  6.500.000 đ 6.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật 3D Navado Queen Bee
  Giá bán: 6.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật 3D Navado Queen Bee
  + Mã sản phẩm: Navado Queen Bee
  + Kích thước sản phẩm: 900 * 900 * 25
  + Cân nặng: 7.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -6%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Peacock
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Peacock
  6.500.000 đ 6.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Peacock
  Giá bán: 6.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Peacock
  + Mã sản phẩm: Navado Peacock
  + Kích thước sản phẩm: 900 * 900 * 20
  + Cân nặng: 8.5 kg
  + Bắt đế: 40cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -10%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Hebes
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Hebes
  3.500.000 đ 3.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Hebes
  Giá bán: 3.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Hebes
  + Mã sản phẩm: Navado Hebes
  + Kích thước sản phẩm: 900 * 900 * 100
  + Cân nặng: 2 kg
  + Bắt đế: móc cài
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -10%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Butterfly
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Butterfly
  3.500.000 đ 3.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Butterfly
  Giá bán: 3.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Butterfly
  + Mã sản phẩm: Navado Butterfly
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 800 * 20
  + Cân nặng: 4.5 kg
  + Bắt đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -8%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Vila
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Vila
  4.500.000 đ 4.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Vila
  Giá bán: 4.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Vila
  + Mã sản phẩm: Navado Vila
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 25
  + Cân nặng: 7.5 kg
  + Bắt đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -8%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Tana
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Tana
  4.500.000 đ 4.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Tana
  Giá bán: 4.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Tana
  + Mã sản phẩm: Navado Tana
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 25
  + Cân nặng: 7.5 kg
  + Bắt đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -7%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Milano
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Milano
  4.500.000 đ 4.800.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Milano
  Giá bán: 4.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Milano
  + Mã sản phẩm: Navado Milano
  + Kích thước sản phẩm: 600 * 900 * 10
  + Cân nặng: 8.5 kg
  + Bắt đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -7%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado The Word
  Gương trang trí nghệ thuật Navado The Word
  4.500.000 đ 4.800.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado The Word
  Giá bán: 4.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado The Word
  + Mã sản phẩm: Navado The Word
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 10
  + Cân nặng: 11.5 kg
  + Bắt đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -16%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Bear
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Bear
  3.800.000 đ 4.500.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Bear
  Giá bán: 3.800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí nghệ thuật Navado Bear
  + Mã sản phẩm: Navado Bear
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800
  + Cân nặng: 4.5 kg
  + Bắt đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -16%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Kadupul
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Kadupul
  3.800.000 đ 4.500.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Kadupul
  Giá bán: 3.800.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Navado Kadupul
  + Mã sản phẩm: Navado Kadupul
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 10 mm
  + Cân nặng: 4.5 kg
  + Bát đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -7%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Lion
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Lion
  4.500.000 đ 4.800.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Lion
  Giá bán: 4.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Navado Lion
  + Mã sản phẩm: Navado Lion
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 25 mm
  + Cân nặng: 7.5 kg
  + Bát đế: 40 cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -10%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado The Sun
  Gương trang trí nghệ thuật Navado The Sun
  3.500.000 đ 3.850.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado The Sun
  Giá bán: 3.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Navado The Sun
  + Mã sản phẩm: Navado The Sun
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 10 mm
  + Cân nặng: 6.5 kg
  + Bát đế: 95cm
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
 • -7%
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Pharaon
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Pharaon
  4.500.000 đ 4.800.000 VND
  Gương trang trí nghệ thuật Navado Pharaon
  Giá bán: 4.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo hành 2 năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tên sản phẩm: Gương trang trí Navado Pharaon
  + Mã sản phẩm: Navado Pharaon
  + Kích thước sản phẩm: 800 * 800 * 20 mm
  + Cân nặng: 4.5 kg
  + Xuất sứ: Gương bỉ (AGC) indonesia
  + Lắp đặt: Treo tường
  + Miêu tả: Thép mạ tĩnh điện bao quanh gương
  + Khu vực hay lắp: Sảnh, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ
So sánh sản phẩm