Phòng xông hơi cao cấp nhập khẩu giá cực tốt

Phòng Xông hơi

Lựa chọn
1 2 3
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-1235
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-1235
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-1235
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-1235 (Massage)
  + Kích thước : 1235 x 1235 x 2160 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo TS-98W
  Phòng xông hơi ướt Appollo TS-98W
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo TS-98W
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo TS-98W (Massage+Sục khí)
  + Kích thước : 990 x 990 x 2200 mm
  + Công suất : 2,2 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, xục khí
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo AW II-50
  Phòng xông hơi ướt Appollo AW II-50
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo AW II-50
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo AW II-50 (Massage)
  + Kích thước : 1200 x 1200 x 2200 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo AW-49S
  Phòng xông hơi ướt Appollo AW-49S
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo AW-49S
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo AW-49S (Massage)
  + Kích thước : 900 x 900 x 2100 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo AW-33S
  Phòng xông hơi ướt Appollo AW-33S
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo AW-33S
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo AW-33S (Massage)
  + Kích thước : 990 x 990 x 2200 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-8035B
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8035B
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8035B
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-8035B (Massage)
  + Kích thước : 1000 x 900 x 2150 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-8023
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8023
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8023
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-8023 (Massage + Sục khí)
  + Kích thước : 900 x 900 x 2180 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-8022
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8022
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8022
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-8022 (Massage)
  + ích thước : 900 x 900 x 2180 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-8021 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8021 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-8021 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-8021 (Massage)
  + Kích thước : 1200 x 800 x 2180 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-1700 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-1700 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-1700 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-1700 (Massage)
  + Kích thước : 1710 x 910 x 2220 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 – 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0883 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0883 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0883 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0883 (Massage)
  + Kích thước : 1450 x 900 x 2150 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 – 02 người
  + Có Tivi
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-869 (Massage+Sục khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-869 (Massage+Sục khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-869 (Massage+Sục khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-869 (Massage + Sục khí)
  + Kích thước : 1750 x 940 x 2200 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 – 03 người
  + Có Tivi
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-1280 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-1280 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-1280 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-1280 (Massage)
  + Kích thước : 1120 x 920 x 2230 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0865 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0865 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0865 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0865 (Massage)
  + Kích thước : 1220 x 910 x 2220 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 – 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0861 (Massage+Sục khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0861 (Massage+Sục khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0861 (Massage+Sục khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0861 (Massage+Sục khí)
  + Kích thước : 1500 x 1500 x 2180 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 – 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0859 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0859 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0859 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0859 (Massage)
  + Kích thước : 950 x 950 x 2230 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0858 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0858 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0858 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0858 (Massage)
  + Kích thước : 1000 x 1000 x 2220 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0857 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0857 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0857 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0857 (Massage)
  + Kích thước : 900 x 900 x 2220 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0856 (Massage + Sục khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0856 (Massage + Sục khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0856 (Massage + Sục khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0856 (Massage + Sục khí)
  + Kích thước : 1480 x 1480 x 2200 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0852 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0852 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0852 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0852 (Massage)
  + Kích thước : 1220 x 810 x 2230 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0851 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0851 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0851 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0851 (Massage)
  + Kích thước : 1220 x 810 x 2230 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0850 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0850 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0850 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0850 (Massage)
  + Kích thước : 1460 x 910 x 2240 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 – 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0841 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0841 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0841 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0841 (Massage)
  + Kích thước : 900 x 900 x 2240 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0835 (Massage)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0835 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0835 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0835 (Massage)
  + Kích thước : 1130 x 900 x 2185 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 01 - 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0830S (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0830S (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0830S (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0830S (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1750 x 940 x 2200 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 - 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0819S (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0819S (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0819S (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0818S (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1380 x 1350 x 2170 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 - 03 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0818S (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0818S (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0818S (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi Appollo A-0818S (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1380 x 1350 x 2170 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 - 03 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0812 (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0812 (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0812 (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0812 (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1300 x 1250 x 2180 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 - 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0809S (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0809S (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0809S (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0809S (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1000 x 1000 x 2160 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0808 (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0808 (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0808 (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0808 (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1550 x 1550 x 2190 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 – 03 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0735 (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0735 (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0735 (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Thông số kỹ thuật
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0735 (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1810 x 1120 x 2200 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 – 02 người
 • Phòng xông hơi ướt Appollo A-0734 (Massage + Sục Khí)
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0734 (Massage + Sục Khí)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi ướt Appollo A-0734 (Massage + Sục Khí)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng xông hơi ướt Appollo A-0734 (Massage + Sục Khí)
  + Kích thước : 1710 x 820 x 2200 mm
  + Công suất : 2,5 kw – 3,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi ướt, massage, sục khí
  + Sức chứa : 01 – 02 người
 • Phòng xông khô Appollo AG-800
  Phòng xông khô Appollo AG-800
  Liên hệ
  Phòng xông khô Appollo AG-800
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ
  + Hãng sản xuất : APPOLLO Italy
  + Nhập khẩu từ Malaysia
  + Thông số kỹ thuật
  + Phòng xông khô Appollo AG-800
  + Kích thước : 1200x800x2140 mm
  + Chất liệu : Gỗ thông, kính cường lực
  + Chức năng : Xông hơi khô
  + Sức chứa : 01 – 02 người
 • Phòng xông hơi Appollo AG-0202 (Xông khô + xông ướt)
  Phòng xông hơi Appollo AG-0202 (Xông khô + xông ướt)
  Liên hệ
  Phòng xông hơi Appollo AG-0202 (Xông khô + xông ướt)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ
  + Hãng sản xuất : APPOLLO Italy
  + Nhập khẩu từ Malaysia
  +
  + Thông số kỹ thuật
  + Phòng xông hơi Appollo AG-0202 (Xông khô + xông ướt)
  + Kích thước : 1650 x 1200 x 2150 mm
  + Công suất : 07 kw – 09 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Gỗ thông, kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi khô, Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 05 -06 người
 • Phòng xông hơi Appollo AG-0201
  Phòng xông hơi Appollo AG-0201
  Liên hệ
  Phòng xông hơi Appollo AG-0201
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ
  + Hãng sản xuất : APPOLLO Italy
  + Nhập khẩu từ Malaysia
  +
  + Thông số kỹ thuật
  + Phòng xông hơi Appollo AG-0201 (Xông khô + xông ướt)
  + Kích thước : 1600 x 1200 x 2150 mm
  + Công suất : 07 kw – 09 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Gỗ thông, kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : Xông hơi khô, Xông hơi ướt, massage
  + Sức chứa : 05 -06 người
 • Phòng tắm Appollo TS-1235 (Massage)
  Phòng tắm Appollo TS-1235 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng tắm Appollo TS-1235 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng tắm Appollo TS-1235 (Massage)
  + Kích thước : 1235 x 1235 x 2160 mm
  + Công suất : 0.75 kw – 1.5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng tắm Appollo TS-050 (Massage)
  Phòng tắm Appollo TS-050 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng tắm Appollo TS-050 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng tắm Appollo TS-050 (Massage)
  + Kích thước : 1200 x 1200 x 2200 mm
  + Công suất : 0,5 kw – 1,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng tắm Appollo TS-49 (Massage)
  Phòng tắm Appollo TS-49 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng tắm Appollo TS-49 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng tắm Appollo TS-49 (Massage)
  + Kích thước : 900 x 900 x 2100 mm
  + Công suất : 05 kw – 1,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng tắm Appollo TS-33 (Massage)
  Phòng tắm Appollo TS-33 (Massage)
  Liên hệ
  Phòng tắm Appollo TS-33 (Massage)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng tắm Appollo TS-33 (Massage)
  + Kích thước : 990 x 990 x 2200 mm
  + Công suất : 0,5 kw – 1,5 kw (Tùy mục đích sử dụng)
  + Chất liệu : Kính cường lực, nhựa Acrylic, Nhôm sơn tĩnh điện
  + Chức năng : massage
  + Sức chứa : 01 người
 • Phòng tắm massage-xông hơi ướt Nofer VS-807
  Phòng tắm massage-xông hơi ướt Nofer VS-807
  Liên hệ
  Phòng tắm massage-xông hơi ướt Nofer VS-807
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Phòng tắm massage-xông hơi ướt Nofer VS-807
  + Kích thước : 1700 x 880 x 2150 mm
  + Màu sắc kính chắn : Xanh trong
  + Nguồn điện : 220-230V/50Hz
  + Công suất Motor Xông hơi : 3.0 KW
  + Công suất Motor Massage : 750W
  + Chỗ ngồi : 2
  + Mắt Xông hơi : 6
  + Mắt Massage : 4
  + Chất liệu chân đế :
  + Composite
  + Men acrylic
  + Sợi nhựa tổng hợp
  + Hệ thống điều khiển điện tử : Có
  + FM radio : Có
  + Sen tay : Có
  + Quạt thông gió : Có
  + Thiết bị mát xa chân : Có
  + Loa : Có
  + Đèn trần : Có
  + Đèn phía sau 12V: Có
  + Hệ thống thu nước ở đáy : Có
  + Ống cấp nước mềm bằng sợi thép không gỉ : Φ 15
  + Ống thoát nước : Φ 48
  + Kệ đựng đồ : Có
  + Thanh treo khăn tắm : Có
  + Gương soi : Có
  + Xông hơi ướt
  + Massage
  + Sủi khí
  + Hệ thống sấy khô toàn thân
  + Sen tắm di động
  + Radio FM
  + Hệ thống loa
  + Điện thoại
  + Vách kính chịu nhiệt
  + Khung xương mạ Crome
  + Hệ thống thông gió
  + Cửa lùa 2 bên
  + Hãng sản xuất : Tập đoàn EuroKing – Nofer
  + Công nghệ sản xuất : Mỹ – Thuỵ Điển
  + Sản xuất tại : Malaysia
So sánh sản phẩm