Thái Dương Năng Sơn Hà Giá Rẻ - Chính Hãng.

 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-300
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-300
  10.404.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-300
  Giá bán: 10.404.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD58-300
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 300 lít
  + Số lượng ống: 28
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 2060 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-240
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-240
  9.264.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-240
  Giá bán: 9.264.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD58-240
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 240 lít
  + Số lượng ống: 24
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 2060 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-200
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-200
  7.812.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-200
  Giá bán: 7.812.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD58-200
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 200 lít
  + Số lượng ống: 20
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1740 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-180
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-180
  6.816.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-180
  Giá bán: 6.816.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD58-180
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 180 lít
  + Số lượng ống: 18
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1580 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-160
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-160
  6.132.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-160
  Giá bán: 6.132.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD58-160
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 160 lít
  + Số lượng ống: 16
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1420 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-140
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-140
  5.460.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD58-140
  Giá bán: 5.460.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD58-140
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 140 lít
  + Số lượng ống: 14
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1260 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-250
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-250
  8.664.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-250
  Giá bán: 8.664.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD47-250
  + Đường kính ống: Ø47
  + Dung tích: 250 lít
  + Số lượng ống: 30
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 2172 x 1678 x 1100
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-220
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-220
  7.764.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-220
  Giá bán: 7.764.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD47-220
  + Đường kính ống: Ø47
  + Dung tích: 220 lít
  + Số lượng ống: 27
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1968 x 1678 x 1100
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-190
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-190
  7.200.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-190
  Giá bán: 7.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD47-190
  + Đường kính ống: Ø47
  + Dung tích: 190 lít
  + Số lượng ống: 24
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1764 x 1678 x 1100
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-160
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-160
  6.168.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-160
  Giá bán: 6.168.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD47-160
  + Đường kính ống: Ø47
  + Dung tích: 160 lít
  + Số lượng ống: 21
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1560 x 1678 x 1100
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-140
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-140
  5.508.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-140
  Giá bán: 5.508.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD47-140
  + Đường kính ống: Ø47
  + Dung tích: 140 lít
  + Số lượng ống: 18
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1356 x 1678 x 1100
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-120
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-120
  5.424.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN GOLD47-120
  Giá bán: 5.424.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN GOLD47-120
  + Đường kính ống: Ø47
  + Dung tích: 120 lít
  + Số lượng ống: 15
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1150 x 1678 x 1100
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-320
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-320
  17.124.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-320
  Giá bán: 17.124.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN Titan58-320
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 320 lít
  + Số lượng ống: 28
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 2470 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-260
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-260
  14.688.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-260
  Giá bán: 14.688.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN Titan58-260
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 260 lít
  + Số lượng ống: 24
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 2150 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-220
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-220
  12.252.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-220
  Giá bán: 12.252.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN Titan58-220
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 220 lít
  + Số lượng ống: 20
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1830 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-200
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-200
  11.016.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-200
  Giá bán: 11.016.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN Titan58-200
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 200 lít
  + Số lượng ống: 18
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1670 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-180
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-180
  9.912.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà TDN Titan58-180
  Giá bán: 9.912.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: TDN Titan58-180
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 180 lít
  + Số lượng ống: 16
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1510 x 1983 x 1304
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 280
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 280
  9.864.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 280
  Giá bán: 9.864.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SH ECO58-280
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 280 lít
  + Số lượng ống: 28
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 22380 x 1964 x 1260
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 240
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 240
  8.748.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 240
  Giá bán: 8.748.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SH ECO58-240
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 240 lít
  + Số lượng ống: 24
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 2060 x 1964 x 1260
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 200
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 200
  7.332.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 200
  Giá bán: 7.332.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SH ECO58-200
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 200 lít
  + Số lượng ống: 20
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1740 x 1964 x 1260
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 180
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 180
  6.336.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 180
  Giá bán: 6.336.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SH ECO58-180
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 180 lít
  + Số lượng ống: 18
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1580 x 1964 x 1260
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 160
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 160
  5.712.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 160
  Giá bán: 5.712.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SH ECO58-160
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 160 lít
  + Số lượng ống: 16
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1420 x 1964 x 1260
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.
 • Thái Dương Năng Sơn Hà:Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 140
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 140
  5.280.000 đ
  Thái dương năng Sơn Hà SH ECO58 - 140
  Giá bán: 5.280.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Bảo Hành 7 Năm
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SH ECO58-140
  + Đường kính ống: Ø58
  + Dung tích: 140 lít
  + Số lượng ống: 14
  + Kích thước ( Dài x Rộng X Cao) mm: 1260 x 1964 x 1260
  + Xuất xứ:
  + Hãng sản xuất: Sơn Hà
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
  Khuyến mại:
  Miễn phí vận chuyển nội thành và lắp đặt.

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Dòng sản phẩm

Đường Kính Ống

Dung tích

So sánh sản phẩm