Sản phẩm mới

tin tức & sự kiện

Thực trạng và giải pháp sử dụng tiêu chuẩn vật liệu xây dựng

Tôi là một KTS, một nhà nghiên cứu về Kiến trúc, không phải là một người chuyên nghiên cứu về vật liệu xây dựng, nhưng tất cả những công trình tôi xây dựng, thiết kế đều không thể thành hình hài nếu không có vật liệu xây dựng. Và việc sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng là một vấn đề bức thiết mà giới kiến trúc đang rất quan tâm.