Bồn tiểu nam nữ Caesar giá tốt cho mọi nhà

 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam đứng Caesar UF0265
  Tiểu nam đứng Caesar UF0265
  Liên hệ
  Tiểu nam đứng Caesar UF0265
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: UF0265
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam đứng Caesar UF0265
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: water-less
  + Kích thước: 365 x 335 x 535 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam đứng Caesar U0291
  Tiểu nam đứng Caesar U0291
  Liên hệ
  Tiểu nam đứng Caesar U0291
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0291
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam đứng Caesar U0291
  + Kiểu: auto
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 380 x 400 x 1010 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát: 175 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam đứng Caesar U0296
  Tiểu nam đứng Caesar U0296
  Liên hệ
  Tiểu nam đứng Caesar U0296
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0296
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam đứng Caesar U0296
  + Kiểu: floor-standing
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 320 x 380 x 860 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát: 175 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam đứng Caesar UA0295 / A640
  Tiểu nam đứng Caesar UA0295 / A640
  Liên hệ
  Tiểu nam đứng Caesar UA0295 / A640
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: UA0295 / A640
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam đứng Caesar UA0295 / A640
  + Kiểu: floor-standing
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: sensor
  + Kích thước: 380 x 405 x 1000 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát: 175 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0210
  Tiểu nam treo tường Caesar U0210
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0210
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0210
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0210
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 300 x 250 x 330 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 49 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát: 460 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0221
  Tiểu nam treo tường Caesar U0221
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0221
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0221
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0221
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 285 x 235 x 535 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát: 575 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0230
  Tiểu nam treo tường Caesar U0230
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0230
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0230
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0230
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 340 x 270 x 552 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát: 460 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0231
  Tiểu nam treo tường Caesar U0231
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0231
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0231
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0231
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 400 x 330 x 660 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát: 470 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0240
  Tiểu nam treo tường Caesar U0240
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0240
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0240
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0240
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 400 x 310 x 625 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát phân : 460 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0261
  Tiểu nam treo tường Caesar U0261
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0261
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0261
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0261
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 310 x 365 x 540 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát phân : 465 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0262
  Tiểu nam treo tường Caesar U0262
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0262
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0262
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0262
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 310 x 363 x 540 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Đường kính ống cấp nước: 21 mm
  + Tâm thoát phân : 46CM
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0282
  Tiểu nam treo tường Caesar U0282
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0282
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0282
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0282
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 375 x 400 x 755 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar U0285
  Tiểu nam treo tường Caesar U0285
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar U0285
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: U0285
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar U0285
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: optional
  + Kích thước: 375 x 400 x 860 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar UA0283 / A640
  Tiểu nam treo tường Caesar UA0283 / A640
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar UA0283 / A640
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: UA0283 / A640
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar UA0283 / A640
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: sensor
  + Kích thước: 375 x 400 x 860 mm
  + Đường kính ống thoát nước: 60 mm
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
  + Van xả có thể kết hợp: A640DC
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam treo tường Caesar UA0287 - A640
  Tiểu nam treo tường Caesar UA0287 - A640
  Liên hệ
  Tiểu nam treo tường Caesar UA0287 - A640
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: UA0287 / A640
  + Tên sản phẩm: Tiểu nam treo tường Caesar UA0287 / A640
  + Kiểu: wall-hung
  + Màu sắc: white (Pure)
  + Cơ chế xả: sensor
  + Kích thước: 425 x 300 x 760
  + Đường kính ống thoát nước: 6CM
  + Áp lực nước: 0.7-5 kgf/cm²
  + Van xả có thể kết hợp A640
  + Linh kiện BF408
  + BF411U
  + BF442
  + BF504
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nữ Caesar B1031 và Vòi rửa B183C
  Tiểu nữ Caesar B1031 và Vòi rửa B183C
  Liên hệ
  Tiểu nữ Caesar B1031 và Vòi rửa B183C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiểu nữ Caesar B1031 và Vòi rửa B183C
  + Bệ tiểu nữ : B1031
  + Màu sắc : Trắng
  + Chất liệu : Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Vòi rửa tiểu nữ : B183C
  + Chất liệu chủ yếu : Inox
  + Chất liệu mạ : Crom
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nữ Caesar B1031
  Tiểu nữ Caesar B1031
  Liên hệ
  Tiểu nữ Caesar B1031
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Tiểu nữ Caesar B1031
  + Bệ tiểu nữ : B1031
  + Màu sắc : Trắng
  + Chất liệu : Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Bồn tiểu Caesar:Van xả nhấn tiểu nam Caesar BF 410
  Van xả nhấn tiểu nam Caesar BF 410
  Liên hệ
  Van xả nhấn tiểu nam Caesar BF 410
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Van xả nhấn tiểu nam Caesar BF 410
  + Chức năng: Van nhấn xả cho bồn tiểu nam
  + Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  + Lớp mạ crom siêu bóng, chống gỉ sét, siêu bền
  + Thân van bằng đồng thau (Cu) nguyên chất
  + Hãng sản xuất: Caesar
  + Công nghệ sản xuất: Đài Loan
 • Bồn tiểu Caesar:Van xả nhấn tiểu nam caesar BF 412G
  Van xả nhấn tiểu nam caesar BF 412G
  Liên hệ
  Van xả nhấn tiểu nam caesar BF 412G
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Van xả tiểu nam Caesar BF 412G
  + Chức năng: Van nhấn xả cho bồn tiểu nam
  + Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75MPa
  + Lớp mạ crom siêu bóng, chống gỉ sét, siêu bền
  + Thân van bằng đồng thau (Cu) nguyên chất
  + Hãng sản xuất: Caesar
  + Công nghệ sản xuất: Đài Loan
 • Bồn tiểu Caesar:Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0320
  Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0320
  Liên hệ
  Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0320
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Thông số kỹ thuật
  + Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0320
  + Kích thước : 90 x 390 x 820 mm
  + Màu sắc : Trắng
  + Chất liệu : Sứ
 • Bồn tiểu Caesar:Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0330
  Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0330
  Liên hệ
  Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0330
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Thông số kỹ thuật
  + Vách ngăn bồn tiểu nam Caesar UW0330
  + Kích thước : 80 x 390 x 805 mm
  + Màu sắc : Trắng
  + Chất liệu : Sứ
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam Caesar UF0265
  Tiểu nam Caesar UF0265
  Liên hệ
  Tiểu nam Caesar UF0265
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật
  + Bồn tiểu nam Caesar UF0265 (Không dùng nước để xả)
  + Kích thước: 365 x 335 x 530 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Dạng bồn tiểu khô, công nghệ làm sạch mới.
  + Tâm thoát : UF0286/17,5 CM
  + Tính năng
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Tiểu nam Caesar UF0286
  Tiểu nam Caesar UF0286
  Liên hệ
  Tiểu nam Caesar UF0286
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar UF0286 (Không dùng nước để xả)
  + Kích thước: 365 x 375 x 830 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Dạng bồn tiểu khô, công nghệ làm sạch mới.
  + Tâm thoát : UF0286/17,5 CM
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0295
  Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0295
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0295
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar UA0295 (đặt sàn)
  + Kích thước: 380 x 405 x 1000 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Đã bao gồm Van xả cảm ứng A640 (dùng điện)
  + + Nguồn điện : AC 220V-50/60HZ
  + + Kích thước : 70*40 mm
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Van xả cảm ứng tự động
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0296
  Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0296
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0296
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0296 (đặt sàn)
  + Kích thước: 320 x 380 x 860 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar UA0287
  Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar UA0287
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar UA0287
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0291 (đặt sàn)
  + Kích thước: 380 x 400 x 1010 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0287
  Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0287
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0287
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar UA0287
  + Kích thước: 425 x 300 x 760 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Đã bao gồm Bộ xả cảm ứng : A640
  + + Nguồn điện : AC 220V-50/60HZ
  + + Kích thước : 70*40 mm
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0285
  + Kích thước: 400 x 375 x 865 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0283
  Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0283
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar UA0283
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Bồn tiểu nam Caesar UA0283
  + Kích thước: 400 x 375 x 860 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Đã bao gồm bộ xả cảm ứng A640
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
  + Hãng sản xuất: CAESAR
  + Công nghệ sản xuất: Đài Loan
  + Nơi sản xuất: Việt Nam
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0282
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0282
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0282
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0282
  + Kích thước: 400 x 375 x 755 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Lắp đặt cùng van xả cảm ứng Caesar A637
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0263
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0263
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0263
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0263
  + Kích thước: 385 x 350 x 600 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Dùng cho van xả cảm ứng, vòi xả âm tườn
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0262
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0262
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0262
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0262
  + Kích thước: 310 x 363 x 540 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0261
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0261
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0261
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0261
  + Kích thước: 310 x 365 x 540 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0240
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0240
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0240
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0231
  + Kích thước: 400 x 310 x 625 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả thẳng, đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0231
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0231
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0231
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0231
  + Kích thước: 400 x 330 x 660 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả trải đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0230
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0230
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0230
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0230
  + Kích thước: 340 x 270 x 552 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả trải đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0221
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0221
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0221
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0221
  + Kích thước: 295 x 240 x 535 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả trải đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0210
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0210
  Liên hệ
  Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0210
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : CAESAR
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Thông số kỹ thuật:
  + Bồn tiểu nam Caesar U0210
  + Kích thước: 300x250x330 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Chất liệu: Sứ
  + Hệ thống xả:xả thẳng
  + Tính năng:
  + Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với vách ngăn tạo không gian riêng tư
  + Chế độ xả trải đều mạnh mẽ
 • Bồn tiểu Caesar:Van xả cảm ứng tiểu nam Caesar A652DC-PB (Pin)
  Van xả cảm ứng tiểu nam Caesar A652DC-PB (Pin)
  Liên hệ
  Van xả cảm ứng tiểu nam Caesar A652DC-PB (Pin)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: CAESAR
  + Công nghệ sản xuất: Đài Loan
  + Nơi sản xuất: Đài Loan
  + Thông số kỹ thuật:
  + Tên sản phẩm: Van xả cảm ứng Tiểu nam Caesar A651DC-PB
  + Chất liệu vỏ máy: Nhựa
  + Áp lực nước: 0.07 MPa ~ 0.75 MPa
  + Kích thước: 110*65*135 mm
  + Nguồn điện: DC 3V (2 pin 1.5 V)
  + Phạm vi cảm biến: 800 mm
  + Hệ thống xả: 2.5 ~ 5L
  + Đặc điểm:
  + Tiện nghi, thiết kế hiện đại
  + Màu đen sang trọng
  + Sử dụng nguồn năng lượng Pin siêu bền
  + Bộ cảm biến tích hợp trong mặt kính, ngăn chặn sự va chạm của nước
  + Dễ lắp đặt và sử dụng
 • Bồn tiểu Caesar:Van xả cảm ứng tiểu nam Caesar A652DC-PW (Pin)
  Van xả cảm ứng tiểu nam Caesar A652DC-PW (Pin)
  Liên hệ
  Van xả cảm ứng tiểu nam Caesar A652DC-PW (Pin)
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất: CAESAR
  + Công nghệ sản xuất: Đài Loan
  + Nơi sản xuất: Đài Loan
  + Thông số kỹ thuật:
  + Van xả cảm ứng Tiểu nam Caesar A652DC-PW
  + Chất liệu vỏ máy: Nhựa
  + Áp lực nước: 0.07 MPa ~ 0.75 MPa
  + Kích thước: 110*65*135 mm
  + Nguồn điện: DC 3V (2 pin 1.5 V)
  + Phạm vi cảm biến: 800 mm
  + Hệ thống xả: 2.5 ~ 5L

Bồn tiểu Caesar

Hãng sản xuất

So sánh sản phẩm