Chậu rửa mặt Lavabo Caesar giá cực tốt

 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5252
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5252
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5252
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5252
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5252
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 13 L
  + Kích thước: 400 x 400 x 130 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5254
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5254
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5254
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5254
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5254
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 16 L
  + Kích thước: 500 x 400 x130 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5256
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5256
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5256
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5256
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5256
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 11 L
  + Kích thước: 400 x 400 x 130 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5258
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5258
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5258
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5258
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar LF5258
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 4.8 L
  + Kích thước: 460 x 460 x 185 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar L2014
  Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar L2014
  Liên hệ
  Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar L2014
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2014
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar L2014
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 1.3 L
  + Kích thước: L2014 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar LF5238
  Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar LF5238
  Liên hệ
  Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar LF5238
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5238
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa góc lavabo treo tường Caesar LF5238
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 3.5 L
  + Kích thước: 410 x 410 x 165 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2140
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2140
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 3.8 L
  + Kích thước: 405 x 405 x 185 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2155
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 5.0 L
  + Kích thước: 550 x 455 x 190 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2155
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2155
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 5.0 L
  + Kích thước: 550 x 455 x 190 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2220
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2220
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 6.0 L
  + Kích thước: 550 x 460 x 200 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2230
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2230
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 7.5 L
  + Kích thước: 585 x 480 x 215 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2360
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2360
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 7 L
  + Kích thước: 610 x 505 x 215 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2560
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2560
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2560
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L2560
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar L2560
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 9.5 L
  + Kích thước: 610 x 480 x 190 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF2270
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF2270
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF2270
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF2270
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF2270
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 8.0 L
  + Kích thước: 700 x 545 x 205 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5234
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5234
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5234
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5234
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5234
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 8.5 L
  + Kích thước: 595 x 505 x 305 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5239S
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5239S
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5239S
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5239S
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo treo tường Caesar LF5239S
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 3.5 L
  + Kích thước: 500 x 250 x 130 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5306
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5306
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5306
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5306
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5306
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 7 L
  + Kích thước: 800 x 525 x 200 mm
  + Tủ nhựa
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5312
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5312
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5312
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5312
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5312
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 10.5 L
  + Kích thước: 900 x 525 x 220 mm
  + Tủ nhựa
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5316
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5316
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5316
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5316
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5316
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 10.5 L
  + Kích thước: 760 x 500 x 190 mm
  + Tủ nhựa
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5314
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5314
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5314
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5314
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5314
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 10.5 L
  + Kích thước: 760 x 500 x 190 mm
  + Tủ nhựa
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5318
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5318
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5318
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5318
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5318
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 10.5 L
  + Kích thước: 760 x 500 x 190 mm
  + Tủ nhựa
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5324
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5324
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5324
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5324
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5324
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 7 L
  + Kích thước: 1200 x 530 x 210 mm
  + Tủ nhựa
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5338
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5338
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5338
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5338
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5338
  + Kiểu lỗ: S
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 6.5 L
  + Kích thước: 515 x 480 x 170 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar L5215
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar L5215
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar L5215
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L5215
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo đặt bàn Caesar L5215
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 3.5 L
  + Kích thước: 425 x 425 x 165 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5232
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5232
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5232
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5232
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5232
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 7.5 L
  + Kích thước: 375 x 375 x 145 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5236
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5236
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5236
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5236
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5236
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 6 L
  + Kích thước: 510 x 470 x 180 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5240
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5240
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5240
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5240
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5240
  + Available Stand: Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 6.5 L
  + Kích thước: 470 x 470 x 170 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu giặt Caesar SS558
  Chậu giặt Caesar SS558
  Liên hệ
  Chậu giặt Caesar SS558
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SS558
  + Tên sản phẩm: Chậu giặt Caesar SS558
  + Màu sắc: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Kích thước: 530 x 430 x 305mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5113
  Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5113
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5113
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L5113
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5113
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 7 L
  + Kích thước: 530 x 395 x 200 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5115
  Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5115
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5115
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L5115
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5115
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW), Bone Ivory (BI)
  + Dung lượng nước: 4.7 L
  + Kích thước: 455 x 385 x 175 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5121
  Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5121
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5121
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L5121
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo âm bàn Caesar L5121
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 10 L
  + Kích thước: 590 x 410 x 210 mm
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5302
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5302
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5302
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5302
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5302
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 7.0 L
  + Kích thước: 490 x 555 x 200
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5024
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5024
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5024
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5024
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5024
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 7.0 L
  + Kích thước: 600 x 500 x 210
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5026
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5026
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5026
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5026
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5026
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 7.0 L
  + Kích thước: 800 x 500 x 210
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5028
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5028
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5028
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5028
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5028
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 7.0 L
  + Kích thước: 1000 x 500 x 210
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5030
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5030
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5030
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5030
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5030
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 9.0 L
  + Kích thước: 650 x 500 x 180
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5032
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5032
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5032
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5032
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5032
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 9.0 L
  + Kích thước: 750 x 500 x 180
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5036
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5036
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5036
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5036
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5036
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 8.0 L
  + Kích thước: 800 x 500 x 180
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5304
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5304
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5304
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LF5304
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa lavabo liền bàn Caesar LF5304
  + Kiểu lỗ: S
  + Màu sắc: Pure White (PW)
  + Available Stands: Tủ nhựa
  + Dung lượng nước: 7.0 L
  + Kích thước: 660 x 520 x 200
 • Chậu rửa Lavabo Caesar:Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  Liên hệ
  Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo caesar treo tường - L2155
  + Mã số sản phẩm: L2155
  + Hãng sản xuất: Caesar
  + Công nghệ sản xuất : Đài Loan
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
  + Quy cách sản phẩm
  + Mã số: L2155
  + Kiểu lỗ: D; S
  + Màu sắc: Bone Ivory (BI); Pure White (PW)
  + Dung lượng nước: 5 litre
  + Kích thước: 550 x 455 x 190
So sánh sản phẩm