Chậu rửa Lavabo Toto, bồn rửa mặt, chậu rửa mặt giá tốt

 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa chân lửng TOTO LHT300CR
  Chậu rửa chân lửng TOTO LHT300CR
  Liên hệ
  Chậu rửa chân lửng TOTO LHT300CR
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LHT300CR
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa chân lửng TOTO LHT300CR
  + Kích thước: 430 x 500 x 190 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa chân lửng TOTO LW820CJ - LW820HFJ
  Chậu rửa chân lửng TOTO LW820CJ - LW820HFJ
  Liên hệ
  Chậu rửa chân lửng TOTO LW820CJ - LW820HFJ
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LW820CJ - LW820HFJ
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa chân lửng TOTO LW820CJ - LW820HFJ
  + Kích thước: 700x550 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L946C - LT946C
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L946C - LT946C
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L946C - LT946C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L946C - LT946C
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L946C - LT946C
  + Kích thước: 580x480 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L763 - LT763
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L763 - LT763
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L763 - LT763
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L763 - LT763
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L763 - LT763
  + Kích thước: 530x450 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L762 - LT762
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L762 - LT762
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L762 - LT762
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L762 - LT762
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L762 - LT762
  + Kích thước: 530x450 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L501C - LT501C
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L501C - LT501C
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L501C - LT501C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: L501C - LT501C
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn dương vành TOTO L501C - LT501C
  + Kích thước: 508x432 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LW991A
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW991A
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW991A
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LW991A
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LW991A
  + Tên sản phẩm Chậu rửa NEOREST cao cấp kèm vòi cảm ứng nhiệt tự động (220V)
  + Kích thước: 750x500x120 mm
  + Áp lực nước: 0.07MPa ~ 0.75Mpa
  + Nguồn điện: 220V
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LT367CR - LT367CT
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT367CR - LT367CT
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT367CR - LT367CT
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LT367CR (LT367CT)
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LT367CR - LT367CT
  + Kích thước: 500x500x155 mm
  + Màu sắc: Trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LT950C
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT950C
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT950C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LT950C
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LT950C
  + Kích thước: 455x505x100 mm
  + Màu sắc: Trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LT951C
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT951C
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT951C
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LT951C
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LT951C
  + Kích thước: 455x605x100 mm
  + Màu sắc: Trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LT952
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT952
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT952
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LT952
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LT952
  + Kích thước: 355x570x100 mm
  + Màu sắc: Trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LT953
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT953
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LT953
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LT953
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LT953
  + Kích thước: 355x705x100 mm
  + Màu sắc: Trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LW760LB
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW760LB
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW760LB
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LW760LB
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LW760LB
  + Kích thước: 500x421x191 mm
  + Màu sắc: Trắng, kem
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LW172Y
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW172Y
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW172Y
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LW172Y
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LW172Y
  + Kích thước: 900x470x75 mm
  + Màu sắc: Trắng, kem
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa đặt bàn TOTO LW170Y
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW170Y
  Liên hệ
  Chậu rửa đặt bàn TOTO LW170Y
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: LW170Y
  + Tên sản phẩm: Chậu rửa đặt bàn TOTO LW170Y
  + Kích thước: 600x470x75 mm
  + Màu sắc: Trắng, kem
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196FK
  + Chậu chân dài
  + Kích thước: 600x485x860 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
  + Thiết kế sang trọng phù hợp với bộ sưu tập Willow
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Thái Lan
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  Liên hệ
  Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu giặt TOTO SK322/SK322F
  + Chậu dịch vụ
  + Kích thước 560 x 456 mm
  + Thiết kế hiện đại, sang trọng
  + Thiết kế độ rộng, sâu phù hợp
  + Chậu chân dài dễ dàng sử dụng
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Việt Nam
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW196K
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW196K
  + Chậu treo tường
  + Kích thước: 600x485x170 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
  + Thiết kế sang trọng phù hợp với bộ sưu tập Willow.
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn.
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Thái Lan
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196HFK
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196HFK
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196HFK
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW196K/LW196HFK
  + Chậu chân lửng
  + Kích thước: 600x485x411 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
  + Thiết kế sang trọng phù hợp với bộ sưu tập Willow
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Thái Lan
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW952JW/F
  Chậu rửa mặt TOTO LW952JW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW952JW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW952JW/F
  + Chậu Rửa đặt trên bàn
  + Kích thước 560x350x109 mm
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Indonesia
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW953JW/F
  Chậu rửa mặt TOTO LW953JW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW953JW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW953JW/F
  + Chậu Rửa đặt trên bàn
  + Kích thước 700x350x109 mm
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Indonesia
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW190K
  Chậu rửa mặt TOTO LW190K
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW190K
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW190K
  + Chậu Rửa đặt trên bàn
  + Kích thước 550x380x166 mm
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Thái Lan
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW818JW/F
  Chậu rửa mặt TOTO LW818JW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW818JW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW818JW/F
  + Chậu Rửa đặt trên bàn
  + Kích thước 650x370x150 mm
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Indonesia
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LW819JW/F
  Chậu rửa mặt TOTO LW819JW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LW819JW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LW819JW/F
  + Chậu Rửa đặt trên bàn
  + Kích thước 800x370x150 mm
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Indonesia
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LT682
  Chậu rửa mặt TOTO LT682
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LT682
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LT682
  + Chậu Rửa đặt trên bàn
  + Kích thước 685x490x69 mm
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Thiết kế hài hòa với dòng sản phẩm JEWELHEX
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Việt Nam
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO LT681
  Chậu rửa mặt TOTO LT681
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO LT681
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO LT681
  + Chậu Rửa đặt trên bàn
  + Kích thước 607 x 483 x 160 mm
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Thiết kế hài hòa với dòng sản phẩm JEWELHEX
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Việt Nam
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO PJS03WE
  Chậu rửa mặt TOTO PJS03WE
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO PJS03WE
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO PJS03WE
  + Chậu Rửa đặt trên bàn, nhựa cao cấp FRP
  + Kích thước 600x400x120 mm
  + Kiểu dáng độc đáo, hiện đại dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn dạng trang trí
  + Bề mặt nhẵn, mịn dễ dàng vệ sinh
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Toto China
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO PJS02WE
  Chậu rửa mặt TOTO PJS02WE
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO PJS02WE
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO PJS02WE
  + Chậu Rửa đặt trên bàn, nhựa cao cấp FRP
  + Kích thước 600x400x120 mm
  + Kiểu dáng độc đáo, hiện đại dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn dạng trang trí
  + Bề mặt nhẵn, mịn dễ dàng vệ sinh
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Toto China
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa mặt TOTO PJS01WE
  Chậu rửa mặt TOTO PJS01WE
  Liên hệ
  Chậu rửa mặt TOTO PJS01WE
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa mặt TOTO PJS01WE
  + Chậu Rửa đặt trên bàn, nhựa cao cấp FRP
  + Kích thước 602x404x154 mm
  + Kiểu dáng độc đáo, hiện đại dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn dạng trang trí
  + Bề mặt nhẵn, mịn dễ dàng vệ sinh
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhật Bản
  + Xuất xứ: Toto China
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO MR720ECR1
  Chậu rửa dương bàn TOTO MR720ECR1
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO MR720ECR1
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa dương bàn TOTO MR720ECR1
  + Tên sản phẩm: NEOREST LE cao cấp với đèn LED
  + Kích thước: 750x450x50 mm
  + Nguồn điện: AC100 ~ 240V
  + Chất liệu: Nhựa thông Epoxy (LUMINIST)
  + Màu sắc: Màu trắng
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO LW951CJW/F
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW951CJW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW951CJW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LW951CJW/F
  + Loại sản phẩm: Lavabo đặt trên bàn
  + Kích thước 600 x 450 x 130 mm
  + Màu sắc : Trắng
  + Thiết kế hiện đại, sang trọng
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhât Bản
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO LW645J
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW645J
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW645J
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa dương bàn TOTO LW645J
  + Loại sản phẩm: Lavabo đặt trên bàn
  + Kích thước 660 x 420 x 75 mm
  + Màu sắc : Trắng
  + Hãng sản xuất: Toto
  + Công nghệ sản xuất: Nhât Bản
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO L620K
  Chậu rửa dương bàn TOTO L620K
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO L620K
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO L620K
  + Chậu đặt dương bàn
  + Kích thước 646x421x205 mm
  + Thiết kế hiện đại, sang trọng
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Thái Lan
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO LW643JW/F
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW643JW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW643JW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LW643JW/F
  + Chậu đặt dương bàn
  + Kích thước 584x384x130 mm
  + Thiết kế hiện đại, sang trọng
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Indonesia
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương vành TOTO LW861CJ
  Chậu rửa dương vành TOTO LW861CJ
  Liên hệ
  Chậu rửa dương vành TOTO LW861CJ
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Indonesia
  + Thông số kỹ thuật
  + Chậu rửa dương vành TOTO LW861CJ
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa dương vành TOTO
  + Kích thước : 550x446x230mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Tính năng
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO LW171Y
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW171Y
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW171Y
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:Vĩnh Viễn Phần Sứ + 03 Năm Với Phụ Kiên
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LW171Y
  + Bộ sưu tập: RENESSE
  + Mã sản phẩm: LW170Y
  + Tên sản phẩm: Lavabo đặt trên bàn
  + Kích thước: 600x365x75 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn của bộ sưu tập Renesse
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : TOTO Thái Lan
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO LW170Y
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW170Y
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW170Y
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LW170Y
  + Bộ sưu tập: RENESSE
  + Mã sản phẩm: LW170Y
  + Tên sản phẩm: Lavabo đặt trên bàn
  + Kích thước: 600x470x75 mm
  + Màu sắc: trắng
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn của bộ sưu tập Renesse
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : TOTO Thái Lan
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa dương bàn TOTO LW950CJW/F
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW950CJW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa dương bàn TOTO LW950CJW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LW950CJW/F
  + Mã sản phẩm: LW950CJW/F
  + Tên sản phẩm: Chậu đặt trên bàn
  + Kích thước: 500x450x130 mm
  + Màu sắc: Màu trắng
  + Tính năng:
  + Thiết kế hiện đại, sang trọng
  + Kiểu dáng độc đáo dạng đặt nổi trên bàn
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Việt Nam
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa bán âm bàn TOTO LW824CJ
  Chậu rửa bán âm bàn TOTO LW824CJ
  Liên hệ
  Chậu rửa bán âm bàn TOTO LW824CJ
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Indonesia
  + Thông số kỹ thuật:
  + Chậu rửa bán âm bàn TOTO LW824CJ
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa bán âm bàn
  + Kích thước : 550x460 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Tính năng:
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
 • Chậu rửa Lavabo Toto:Chậu rửa bán âm bàn TOTO LW647CJW/F
  Chậu rửa bán âm bàn TOTO LW647CJW/F
  Liên hệ
  Chậu rửa bán âm bàn TOTO LW647CJW/F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Chậu rửa lavabo TOTO LW647CJW/F
  + Loại sản phẩm: Chậu rửa bán âm bàn
  + Kích thước ; 520x420x87 mm
  + Màu sắc: Trắng
  + Tính năng:
  + Thiết kế đơn giản, sang trọng
  + Thiết kế với lỗ thoát tràn
  + Xuất xứ sản phẩm:
  + Hãng sản xuất : TOTO
  + Công nghệ sản xuất : Nhật Bản
  + Nơi sản xuất : Indonesia
So sánh sản phẩm