Vòi chậu Topy - Sản phẩm cho cuộc sống tương lai

Vòi chậu Topy

Lựa chọn
 • Vòi chậu Topy 01V
  Vòi chậu Topy 01V
  693.000 đ
  Vòi chậu Topy 01V
  Giá bán: 693.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 01V
  + Mã sản phẩm:TP-01v
  + Nhà sản xuất:TOPY
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:2 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu:Crôm
  Khuyến mại:
  - Gọi ngay 024 38 539 360 để được tư vấn giá tốt nhất - Mua dự án gọi ngay Hotline 1900561279
 • Vòi chậu Topy 03V
  Vòi chậu Topy 03V
  861.000 đ
  Vòi chậu Topy 03V
  Giá bán: 861.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 03V
  + Mã sản phẩm:TP-03V
  + Nhà sản xuất:TOPY
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu:Crôm
 • Vòi chậu Topy 388V (1 lỗ)
  Vòi chậu Topy 388V (1 lỗ)
  1.176.000 đ
  Vòi chậu Topy 388V (1 lỗ)
  Giá bán: 1.176.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + + Vòi chậu Topy 388V
  + + Mã sản phẩm:TP-388v
  + + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + + Loại:1 lỗ
  + + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + + Màu: Crôm
  + + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi chậu Topy 268V (3 lõ)
  Vòi chậu Topy 268V (3 lõ)
  1.008.000 đ
  Vòi chậu Topy 268V (3 lõ)
  Giá bán: 1.008.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 268V
  + Mã sản phẩm:TP-268v
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:3 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi chậu 1 lỗ Topy 08V
  Vòi chậu 1 lỗ Topy 08V
  1.253.000 đ
  Vòi chậu 1 lỗ Topy 08V
  Giá bán: 1.253.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 08V
  + Mã sản phẩm:TP-08v
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi Lavabo Cao TP-08VC
  Vòi Lavabo Cao TP-08VC
  1.540.000 đ
  Vòi Lavabo Cao TP-08VC
  Giá bán: 1.540.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi Lavabo Cao TP-08VC
  + Mã sản phẩm:TP-08v
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi Lavabo TP-400V
  Vòi Lavabo TP-400V
  1.547.000 đ
  Vòi Lavabo TP-400V
  Giá bán: 1.547.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi Lavabo TP-400V
  + Mã sản phẩm:TP-400V
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi Lavabo Cao TP-06VC
  Vòi Lavabo Cao TP-06VC
  2.016.000 đ
  Vòi Lavabo Cao TP-06VC
  Giá bán: 2.016.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi Lavabo Cao TP-06VC
  + Mã sản phẩm:TP-06v
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi chậu 1 lỗ Topy 511V
  Vòi chậu 1 lỗ Topy 511V
  1.253.000 đ
  Vòi chậu 1 lỗ Topy 511V
  Giá bán: 1.253.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi Lavabo TP-511V
  + Mã sản phẩm:TP-511V
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.07MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi Lavabo TP-803V
  Vòi Lavabo TP-803V
  1.176.000 đ
  Vòi Lavabo TP-803V
  Giá bán: 1.176.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy TP-803V
  + Mã sản phẩm:TP-803V
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:3 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi chậu Topy V08
  Vòi chậu Topy V08
  1.400.000 đ
  Vòi chậu Topy V08
  Giá bán: 1.400.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy V08
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Lượng nước: 2.5L/min
  + Nhà sản xuất:TOPY
  + Loại:Gắn Chậu
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  Khuyến mại:
  - Gọi ngay 024 38 539 360 để được tư vấn giá tốt nhất - Mua dự án gọi ngay Hotline 1900561279
 • Vòi chậu Topy TP-6009V
  Vòi chậu Topy TP-6009V
  1.029.000 đ
  Vòi chậu Topy TP-6009V
  Giá bán: 1.029.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy TP-6009V
  + Mã sản phẩm:TP-6009v
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi chậu Topy 2241V
  Vòi chậu Topy 2241V
  945.000 đ
  Vòi chậu Topy 2241V
  Giá bán: 945.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 2241V
  + Mã sản phẩm:TP-2241v
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Lượng nước: 2.5L/min
  + Nhà sản xuất:TOPY
  + Loại:Gắn Chậu
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  Khuyến mại:
  - Gọi ngay 024 38 539 360 để được tư vấn giá tốt nhất - Mua dự án gọi ngay Hotline 1900561279
 • Vòi chậu Topy TP- 6110V ( 1 lỗ )
  Vòi chậu Topy TP- 6110V ( 1 lỗ )
  1.617.000 đ
  Vòi chậu Topy TP- 6110V ( 1 lỗ )
  Giá bán: 1.617.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy TP-6110V
  + Mã sản phẩm:TP-6110V
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi chậu Topy 202v
  Vòi chậu Topy 202v
  665.000 đ
  Vòi chậu Topy 202v
  Giá bán: 665.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 202v
  + Mã sản phẩm:TP-202V
  + Nhà sản xuất:TOPY
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:2 lỗ gắn chậu
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ sứ
  + Màu: Sứ
  Khuyến mại:
  - Gọi ngay 024 38 539 360 để được tư vấn giá tốt nhất - Mua dự án gọi ngay Hotline 1900561279
 • Vòi chậu Topy TP-6110VC ( 1 lỗ )
  Vòi chậu Topy TP-6110VC ( 1 lỗ )
  1.911.000 đ
  Vòi chậu Topy TP-6110VC ( 1 lỗ )
  Giá bán: 1.911.000
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy TP-6110VC
  + Mã sản phẩm:TP-6110VC
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
 • Vòi chậu Topy 102V
  Vòi chậu Topy 102V
  553.000 đ
  Vòi chậu Topy 102V
  Giá bán: 553.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 102V
  + Mã sản phẩm:TP-102v
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:2 lỗ gắn chậu
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
  Khuyến mại:
  - Gọi ngay 024 38 539 360 để được tư vấn giá tốt nhất - Mua dự án gọi ngay Hotline 1900561279
 • Vòi chậu Topy 06V
  Vòi chậu Topy 06V
  1.575.000 đ
  Vòi chậu Topy 06V
  Giá bán: 1.575.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 06V
  + Mã sản phẩm:TP-06V
  + Xuất xứ :chính hãng
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:1 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu: Crôm
  + Nhà sản xuất: TOPY
  Khuyến mại:
  - Gọi ngay 024 38 539 360 để được tư vấn giá tốt nhất - Mua dự án gọi ngay Hotline 1900561279
 • Vòi chậu Topy 02V
  Vòi chậu Topy 02V
  819.000 đ
  Vòi chậu Topy 02V
  Giá bán: 819.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng:
  Sẵn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Vòi chậu Topy 02V
  + Mã sản phẩm:TP-02V
  + Nhà sản xuất:TOPY
  + Chế độ rửa:Nóng lạnh
  + Loại:2 lỗ
  + Áp lực nước:0.05MPa ~ 0.75MPa
  + Chất liệu:Đồng mạ Crôm
  + Màu:Crôm
  Khuyến mại:
  - Gọi ngay 024 38 539 360 để được tư vấn giá tốt nhất - Mua dự án gọi ngay Hotline 1900561279
So sánh sản phẩm