Đại lý báo giá gạch lát nền Tasa 80x80 rẻ nhất

Gạch Tasa 80x80

Lựa chọn
 • Gạch kim tinh siêu bóng Tasa 8801
  Gạch kim tinh siêu bóng Tasa 8801
  784.000 đ
  Gạch kim tinh siêu bóng Tasa 8801
  Giá bán: 784.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8801
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Kim tinh
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim vân đá cao cấp Tasa 8816
  Gạch khắc kim vân đá cao cấp Tasa 8816
  806.000 đ
  Gạch khắc kim vân đá cao cấp Tasa 8816
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8816
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim cao cấp Tasa 8815
  Gạch khắc kim cao cấp Tasa 8815
  806.000 đ
  Gạch khắc kim cao cấp Tasa 8815
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8815
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim siêu phẳng Tasa 8814
  Gạch khắc kim siêu phẳng Tasa 8814
  806.000 đ
  Gạch khắc kim siêu phẳng Tasa 8814
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8814
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim 80x80 Tasa 8812
  Gạch khắc kim 80x80 Tasa 8812
  806.000 đ
  Gạch khắc kim 80x80 Tasa 8812
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8812
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim chống axit Tasa 8811
  Gạch khắc kim chống axit Tasa 8811
  806.000 đ
  Gạch khắc kim chống axit Tasa 8811
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8811
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim chống trượt Tasa 8810
  Gạch khắc kim chống trượt Tasa 8810
  806.000 đ
  Gạch khắc kim chống trượt Tasa 8810
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8810
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim siêu phẳng Tasa 8809
  Gạch khắc kim siêu phẳng Tasa 8809
  806.000 đ
  Gạch khắc kim siêu phẳng Tasa 8809
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8809
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông nâu
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch khắc kim siêu bóng Tasa 8808
  Gạch khắc kim siêu bóng Tasa 8808
  806.000 đ
  Gạch khắc kim siêu bóng Tasa 8808
  Giá bán: 806.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8808
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Khắc kim
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch kim tinh siêu bóng Tasa 8807
  Gạch kim tinh siêu bóng Tasa 8807
  730.000 đ
  Gạch kim tinh siêu bóng Tasa 8807
  Giá bán: 730.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8807
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Kim tinh
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch kim tinh mài mặt 80x80 Tasa 8806
  Gạch kim tinh mài mặt 80x80 Tasa 8806
  730.000 đ
  Gạch kim tinh mài mặt 80x80 Tasa 8806
  Giá bán: 730.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8806
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông nâu
  + ⊹ Chất liệu: Kim tinh
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch kim tinh mài mặt 80x80 Tasa 8803
  Gạch kim tinh mài mặt 80x80 Tasa 8803
  730.000 đ
  Gạch kim tinh mài mặt 80x80 Tasa 8803
  Giá bán: 730.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8803
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Kim tinh
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch kim tinh mài mặt Tasa 8805
  Gạch kim tinh mài mặt Tasa 8805
  730.000 đ
  Gạch kim tinh mài mặt Tasa 8805
  Giá bán: 730.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8805
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Kim tinh
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch kim tinh mài mặt Tasa 8802
  Gạch kim tinh mài mặt Tasa 8802
  728.000 đ
  Gạch kim tinh mài mặt Tasa 8802
  Giá bán: 728.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8802
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông đỏ
  + ⊹ Chất liệu: Kim tinh
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền kim tinh mài mặt Tasa 8804
  Gạch lát nền kim tinh mài mặt Tasa 8804
  728.000 đ
  Gạch lát nền kim tinh mài mặt Tasa 8804
  Giá bán: 728.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8804
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Kim tinh
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền 80x80 Tasa 8101
  Gạch lát nền 80x80 Tasa 8101
  250.000 đ
  Gạch lát nền 80x80 Tasa 8101
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8101
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền 80x80 Tasa 8102
  Gạch lát nền 80x80 Tasa 8102
  250.000 đ
  Gạch lát nền 80x80 Tasa 8102
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8102
  + ⊹ Kích thước (cm): 80x80
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain Tasa 8162
  Gạch lát nền Porcelain Tasa 8162
  250.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain Tasa 8162
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8162
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu: Saturno
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain Tasa 8201
  Gạch lát nền Porcelain Tasa 8201
  260.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain Tasa 8201
  Giá bán: 260.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8201
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông nâu
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain vân đá 8202
  Gạch lát nền Porcelain vân đá 8202
  260.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain vân đá 8202
  Giá bán: 260.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8202
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông nâu
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain vân đá Tasa 8161
  Gạch lát nền Porcelain vân đá Tasa 8161
  250.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain vân đá Tasa 8161
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8161
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông trắng
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu: Saturno
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain vân đá Tasa 8108
  Gạch lát nền Porcelain vân đá Tasa 8108
  250.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain vân đá Tasa 8108
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8108
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông trắng
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain bóng kính Tasa 8107
  Gạch lát nền Porcelain bóng kính Tasa 8107
  250.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain bóng kính Tasa 8107
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8107
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain 80x80 Tasa 8106
  Gạch lát nền Porcelain 80x80 Tasa 8106
  250.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain 80x80 Tasa 8106
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8106
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông xám
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain 80x80 Tasa 8105
  Gạch lát nền Porcelain 80x80 Tasa 8105
  250.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain 80x80 Tasa 8105
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8105
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch lát nền Porcelain men bóng Tasa 8104
  Gạch lát nền Porcelain men bóng Tasa 8104
  250.000 đ
  Gạch lát nền Porcelain men bóng Tasa 8104
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8104
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông vàng
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch Porcelain men bóng Tasa 8103
  Gạch Porcelain men bóng Tasa 8103
  250.000 đ
  Gạch Porcelain men bóng Tasa 8103
  Giá bán: 250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8103
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông xanh
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu:
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa
 • Gạch Porcelain bóng kiếng Tasa 8261
  Gạch Porcelain bóng kiếng Tasa 8261
  260.000 đ
  Gạch Porcelain bóng kiếng Tasa 8261
  Giá bán: 260.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + ⊹ Mã sản phẩm: 8261
  + ⊹ Kích thước (mm): 800x800
  + ⊹ Màu sắc: Tông nâu
  + ⊹ Chất liệu: Porcelain - Men Bóng
  + ⊹ Công năng: Gạch lát nền
  + ⊹ Nhãn hiệu: Saturno
  + ⊹ Xuất xứ: Việt Nam
  + ⊹ Thương hiệu: Gạch Tasa

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Kích thước gạch (mm)

Loại gạch

Men gạch

Bề Mặt

Nhãn hiệu gạch Tasa

So sánh sản phẩm