Đại lý phân phối gạch Vietceramics 300x900 tại Hà Nội

Gạch Vietceramics 300x900

Lựa chọn
 • -12%
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRGRTW
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRGRTW
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRGRTW
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRGRTW
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: GROUND
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRGRTI
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRGRTI
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRGRTI
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRGRTI
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: GROUND
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRCRTW
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRCRTW
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRCRTW
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRCRTW
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: GROUND
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRCRTI
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRCRTI
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRCRTI
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRCRTI
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: GROUND
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRLITW
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRLITW
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRLITW
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRLITW
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: GROUND
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRLITI
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRLITI
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp tường Tây Ban Nha 39GRLITI
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRLITI
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: GROUND
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEBISI
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEBISI
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEBISI
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39BEBISI
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BEREN
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEDAGRSI
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEDAGRSI
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEDAGRSI
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39BEDAGRSI
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BEREN
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BELIGRSI
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BELIGRSI
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BELIGRSI
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39BELIGRSI
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BEREN
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEWHSI
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEWHSI
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch ốp lát Tây Ban Nha 39BEWHSI
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39BEWHSI
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: BEREN
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GUTAPR
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GUTAPR
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GUTAPR
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GUTAPR
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: GUBI
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GUCLPR
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GUCLPR
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GUCLPR
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GUCLPR
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: GUBI
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GULIPR
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GULIPR
  1.320.000 đ 1.500.000 VND
  Gạch xi măng Tây Ban Nha 39GULIPR
  Giá bán: 1.320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GULIPR
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: GUBI
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Tây Ban Nha
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Thái Lan Grand Marfil 39GRMABE
  Gạch Thái Lan Grand Marfil 39GRMABE
  538.000 đ 612.000 VND
  Gạch Thái Lan Grand Marfil 39GRMABE
  Giá bán: 538.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRMABE
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: Grand Marfil
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Thái Lan Grand Marfil 39GRMAARBE
  Gạch Thái Lan Grand Marfil 39GRMAARBE
  538.000 đ 612.000 VND
  Gạch Thái Lan Grand Marfil 39GRMAARBE
  Giá bán: 538.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GRMAARBE
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: Grand Marfil
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Thái Lan SERENE 39SEWAWH
  Gạch Thái Lan SERENE 39SEWAWH
  499.000 đ 567.000 VND
  Gạch Thái Lan SERENE 39SEWAWH
  Giá bán: 499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39SEWAWH
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: SERENE
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -12%
  Gạch Thái Lan SERENE 39SEWH
  Gạch Thái Lan SERENE 39SEWH
  499.000 đ 567.000 VND
  Gạch Thái Lan SERENE 39SEWH
  Giá bán: 499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: SERENE
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Ceramic
  + Bộ sưu tập: SERENE
  + Công năng: Gạch ốp tường
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -92%
  Gạch Thái Lan Grand Almeria Wave Bone 39GAWB
  Gạch Thái Lan Grand Almeria Wave Bone 39GAWB
  538.000 đ 6.120.000 VND
  Gạch Thái Lan Grand Almeria Wave Bone 39GAWB
  Giá bán: 538.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39GAWB
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch ceramic
  + Bộ sưu tập: GRAND ALMERIA
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Thái Lan Grand Almeria Bone 39GAB
  Gạch Thái Lan Grand Almeria Bone 39GAB
  498.000 đ 567.000 VND
  Gạch Thái Lan Grand Almeria Bone 39GAB
  Giá bán: 498.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 36GCW
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch ceramic
  + Bộ sưu tập: GRAND ALMERIA
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: Thái Lan
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Calacatta Classico 39CACLWH
  Gạch Calacatta Classico 39CACLWH
  498.000 đ 567.000 VND
  Gạch Calacatta Classico 39CACLWH
  Giá bán: 498.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 39CACLWH
  + Kích thước (mm): 300x900
  + Chất liệu: Gạch Porcelain
  + Bộ sưu tập: CALACATTA CLASSICO
  + Công năng: Gạch ốp lát
  + Xuất xứ: Trung Quốc
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Vietceramics 3091MVCH
  Gạch Vietceramics 3091MVCH
  1.530.000 đ 1.739.000 VND
  Gạch Vietceramics 3091MVCH
  Giá bán: 1.530.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3091MVCH
  + Kích thước (mm): 305x915
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
 • -13%
  Gạch Vietceramics 3091MPNO
  Gạch Vietceramics 3091MPNO
  1.287.000 đ 1.463.000 VND
  Gạch Vietceramics 3091MPNO
  Giá bán: 1.287.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng:
  Còn hàng
  Mô tả tóm tắt:
  + Mã sản phẩm: 3091MPNO
  + Kích thước (mm): 305x915
  + Chất liệu: Gạch porcelain
  + Bộ sưu tập: MARVEL PRO
  + Công năng: Gạch lát nền
  + Xuất xứ: ITALIA
  + Thương hiệu: Vietceramics
So sánh sản phẩm